Науковці НДІ ВПЗ взяли участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права» (29.03.24) – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Науковці НДІ ВПЗ взяли участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права» (29.03.24)

Науковці НДІ ВПЗ взяли участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», проведення якої присвячене 95-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І. Ініціатор події – партнер НДІ ВПЗ Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.  

Відкрили захід вітальним словом Світлана Бережна, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та Людмила Зеленська, декан факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Модераторкою заходу виступила Олена Коваленко  – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НДІ ВПЗ із науковими доповідями і повідомленнями представили д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Володимир Голіна, д.ю.н., ст. наук. співроб., завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу Наталія Глинська, д.педагог. н., проф., головний науковий співробітник ідділу дослідження проблем кримінально-викнавчого права Вікторія Ворожбіт-Горбатюк, к.ю.н., ст. досл., к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень Максим Колодяжний, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Аліна Калініна, к.ю.н., доц., старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері охорони здоров’я Тетяна Михайліченко, к.ю.н., старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері охорони здоров’я Юлія Забуга та ін.

За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів.