Науковці НДІ ВПЗ взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми приватного та публічного права” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Науковці НДІ ВПЗ взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми приватного та публічного права"

Двадцять першого травня 2022 р. відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми приватного та публічного права”, присвяченої 93-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І. Організаторами наукової події стали Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (Україна), Стамбульський університет (Турецька Республіка), Вроцлавський університет (Республіка Польща), Університет Цзинань (Китайська Народна Республіка). 

Із вітальним словом до учасників звернулися: в. о. завідувачки кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Олена Коваленко, директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України Владислава Батиргареєва, проректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Володимир Жернаков

Під час роботи конференції відбулася плідна дискусія з приводу питань реформування трудового законодавства, особливостей застосування норм трудового права в умовах воєнного стану, тенденції у правових наукових дослідженнях в умовах воєнного стану та ін. 

Серед учасників конференції відзначилися такі співробітники НДІ ВПЗ: к.ю.н., ст. наук. співроб. Максим Колодяжний, к.е.н., доц. Інна Христич, к.ю.н. Аліна Калініна, к.ю.н. Катерина Новікова, к.ю.н. Олена Самойлова та ін.

Щиро дякуємо організаторам за можливість долучитися до актуальної наукової дискусії!

 

Новину підготувала: к.ю.н. А. В. Калініна