Науковці Інституту взяли участь у роботі круглого столу на тему: «Проблемні питання законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Науковці Інституту взяли участь у роботі круглого столу на тему: «Проблемні питання законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні»

Дев’ятого листопада 2021 року Комітетом з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України організований круглий стіл «Проблемні питання законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні». У роботі круглого столу від Інституту взяла участь науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Анастасія Барабаш. Загалом у заході взяли участь: Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Іонушас С.К., Голова підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки і порядку Дануца О.А., народні депутати України, представники Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Ради національної безпеки і оборони, наукових установ НАПрН України, навчальних закладів, громадських організацій та асоціацій зброярів, Консультативної місії Європейського союзу.

Під час проведення заходу обговорювалися питання:

– щодо права фізичних осіб, юридичних осіб – суб’єктів охоронної діяльності на придбання, володіння, зберігання, носіння, збут цивільної вогнепальної зброї, у тому числі короткоствольної нарізної зброї;      

– перспективи створення реєстру цивільної вогнепальної зброї, суб’єктів його ведення, захисту конфіденційної інформації бази даних реєстру;

– застосування цивільної вогнепальної зброї задля самозахисту;

Ключовим питанням зустрічі стало обговорення проєктів Законів України  «Про право на цивільну вогнепальну зброю» (реєстр. № 5708 від 25.06.2021 р.) та «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» (реєстр. № 5708-1 від 13.07.2021 р.), основні положення яких представили народні депутати України, співавтори зазначених законопроєктів: Фріс І. П. та Шараськін А. А.

Підсумовуючи обгоронені питання, учасники домовились щодо подальшої співпраці з підготовки якісних законодавчих змін із питань правового врегулювання порядку обігу цивільної зброї в Україні.