Наука & практика в професійній діяльності науковця: для аспірантів проведено бінарну лекцію з основ науково-дослідної діяльності – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Наука & практика в професійній діяльності науковця: для аспірантів проведено бінарну лекцію з основ науково-дослідної діяльності
Про особливості об’єкта наукового пізнання та роль практики у житті науковця говорили 08 жовтня 2020 р. з аспірантами Інституту на бінарній лекції д.ю.н., ст. наук. співроб., директорки Інституту Владислави Батиргареєвої та к.психол.н., доц., провідного спеціаліста відділу пробаційних програм та психологічної допомоги ДУ “Центр пробації” Міністерства юстиції України Олександра Макаревича.
 
 
Тема лекції: “Методи вичленування та дослідження об’єкта наукового пізнання: загальна характеристика та значення”. Серед головних питань, що розглядалися, було надання загальної характеристики методам експертних оцінок та епсперименту.
Доцент О. Макаревич наголосив, що не завжди за допомогою кількісних методів наукового пізнання можна встановити риси та властивості, притаманні об’єкту дослідження в реальності. У таких випадках стає в нагоді інша група методів – якісних. Серед них особлива роль притаманна таким методам, як експертні оцінки та експеримент. Значення кожного з цих методів лектор продемонтрував на конкретних прикладах, аналізуючи теми дисертаційних робіт аспірантів Інституту.
 

 
Також лектори приділили значну увагу розкриттю особливостей якісних методів дослідження та ролі практичної складової у професійному житті науковців.