Міжнародне та міжгалузеве співробітництво – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Міжнародне та міжгалузеве співробітництво

Міжнародне та міжгалузеве співробітництво
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Інститут постійно співпрацює з комітетами Верховної Ради України, судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Конституційним Судом України, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики України, Державною кримінально-виконавчо службою України, Державною судовою адміністрацією України, Генеральною прокуратурою України, Національною поліцією України та з науковими і навчальними закладами України. Характер цих зв’язків різноманітний, але найбільшого розвитку з метою координації наукових пошуків отримали такі форми зв’язків, як надання науково-правових висновків щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проектів законів, підготовка пропозицій щодо змін та доповнень до чинного законодавства, впровадження результатів наукових досліджень у діяльність органів державної влади, органів кримінальної юстиції (розробка методичних рекомендацій, підготовка інформаційних повідомлень, аналітичних і доповідних записок тощо), підготовка висновків зі складних питань застосування кримінального та кримінального процесуального законодавства, що виникають у судовій практиці, а також надання відзивів на автореферати дисертацій та ін.

Тісна співпраця здійснюється також із органами кримінальної юстиції Харкова і Харківської області, зокрема, з Апеляційним судом та місцевими судами Харківської області, прокуратурою Харкова і Харківської області, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області, Управлінням Міністерства юстиції України в Харківській області, Північно-Східним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, територіальним Управлінням Державної судової адміністрації України в Харківській області, Харківським регіональним антикорупційним комітетом тощо.

Структурні підрозділи Інституту приймали і приймають активну участь у реалізації заходів щодо виконання низки важливіших програмних документів зокрема, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р, затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р.; вектору безпеки Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схв. Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затв. постановою Верховної Ради України № 26-VIII від 11 грудня 2014 р.; Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII; Стратегії національної безпеки України, затв. Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015.

Інститут має творчі наукові контакти з іноземними установами, зокрема, зі Швейцарським бюро організації «Міжнародна тюремна реформа», Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва, Європейським об’єднанням кримінологів, Інститутом відкритого товариства (м. Цуг, Швейцарія).

У минулому вчені Інституту брали участь у розробці спільних проектів боротьби зі злочинністю, у тому числі, працювали над реалізацією Спільної американсько-української науково-дослідної програми НАПрН України та Національного інституту Департаменту юстиції США, проекту науково-дослідницької Програми “Американсько-українське партнерство” Національної академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США під назвою “Пілотажний дослідницький проект застосування в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”. Крім того, науковці Інституту беруть постійну участь у роботі міжнародних конференцій та симпозіумів.

 

ПЕРЕЛІК
установ та організацій (у т.ч. громадських),
з якими Інститут перебуває у договірних відносинах

Національна академія правових наук України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Північно-східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

Юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Харківська обласна громадська організація «Народна ініціатива»

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

 

ТОВ «Міжнародний Інститут захисту прав людини країн Східної Європи»

Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Національна академія прокуратури України

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Академія Державної пенітенціарної служби

Інститут кримінально-виконавчої служби

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України