Матеріали грантового проєкту “Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Матеріали грантового проєкту "Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель"

Проєкт “Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель” (реєстраційний номер 2022.01/0204) реалізується завдяки грантовій підтримці Національного фонду досліджень України. 

Зміст, висвітлений на сайтіі, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України.