Матеріали грантового проєкту “Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Матеріали грантового проєкту "Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель"

Проєкт “Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель” (реєстраційний номер 2022.01/0204) реалізується завдяки грантовій підтримці Національного фонду досліджень України. 

Зміст інформації, висвітленої на сайті, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України.

Звіти

Звіт про результати опитування щодо дотримання прав людини у концепції перехідного правосуддя в Україні. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім.акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2023. 74 с. (pdf).

Звіт за результатами виконання І етапу проекту (pdf).