Локальна документація – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Локальна документація

Стратегічні документи Інституту

СТАТУТ  ІНСТИТУТУ

К О Л Е К Т И В Н И Й  Д О Г О В І Р
між директором Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України і трудовим колективом Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на 2023-2027  рр.

 

Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 роки 

 

Документи щодо поточної діяльності Інституту

Мінімальні показники роботи науковців  Інституту на 2024-й рік (розпорядження директора Інституту)

Керівництво для фахівців Інституту з підготовки до державної атестації установи у 2025 р.

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Положення про атестацію наукових працівників Інституту

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів наукових ступенів в Інституті

План заходів щодо виконання рекомендацій за результатами перевірки
Державною аудиторською службою України  

 

Документи з академічної доброчесності
та протидії конфліктним ситуаціям

Кодекс наукової етики

Положення про комісію з наукової етики 

Склад Комісії з наукової етики

 Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті

 

Конкурс імені академіка Володимира Сташиса

Наказ директора Інституту “Про організацію Конкурсу наукових праць імені академіка Володимира Сташиса”

Положення про Конкурс імені Володимира Сташиса

Заявка на участь у Конкурсі імені академіка Володимира Сташиса