Локальна документація – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Локальна документація

Стратегічні документи Інституту

СТАТУТ  ІНСТИТУТУ

К О Л Е К Т И В Н И Й  Д О Г О В І Р
між директором Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України і трудовим колективом Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на 2018-2022  рр.

Стратегія розвитку Інституту на 2016-2020 роки (нова редакція)

 

Документи щодо поточної діяльності Інституту

Мінімальні показники роботи науковців  Інституту на 2021-й рік (розпорядження директора Інституту)

Зведений календарний план на I-IV кв. 2021 року за темами фундаментальних досліджень 

План заходів щодо виконання рекомендацій за результатами перевірки
Державною аудиторською службою України  

 

Документи з академічної доброчесності

Кодекс наукової етики

Положення про комісію з наукової етики 

Склад Комісії з наукової етики

 

Конкурс імені академіка Володимира Сташиса

Наказ директора Інституту “Про організацію Конкурсу наукових праць імені академіка Володимира Сташиса”

Положення про Конкурс імені Володимира Сташиса

Заявка на участь у Конкурсі імені академіка Володимира Сташиса