Локальна документація – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Локальна документація

Стратегічні документи Інституту

СТАТУТ  ІНСТИТУТУ

К О Л Е К Т И В Н И Й  Д О Г О В І Р
між директором Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України і трудовим колективом Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на 2018-2022  рр.

Стратегія розвитку Інституту на 2021-2026 роки 

 

Документи щодо поточної діяльності Інституту

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Положення про атестацію наукових працівників Інституту

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів наукових ступенів в Інституті

Мінімальні показники роботи науковців  Інституту на 2022-й рік (розпорядження директора Інституту)

Зведений календарний план на I-IV кв. 2021 року за темами фундаментальних досліджень 

План заходів щодо виконання рекомендацій за результатами перевірки
Державною аудиторською службою України  

 

Документи з академічної доброчесності
та протидії конфліктним ситуаціям

Кодекс наукової етики

Положення про комісію з наукової етики 

Склад Комісії з наукової етики

 Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті

 

Конкурс імені академіка Володимира Сташиса

Наказ директора Інституту “Про організацію Конкурсу наукових праць імені академіка Володимира Сташиса”

Положення про Конкурс імені Володимира Сташиса

Заявка на участь у Конкурсі імені академіка Володимира Сташиса