Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

ЗАВІДУВАЧКА, КЕРІВНИЦЯ НАУКОВИХ РОБІТ ЛАБОРАТОРІЇ –

ДОКТОРКА ЮРИДИЧНИХ НАУК,

ПРОФЕСОРКА, АКАДЕМІК НАПрН УКРАЇНИ

Наталія Олександрівна Гуторова

СПІВРОБІТНИКИ

Гуторова Наталія Олександрівна – завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса, доктор юридичних наук (2002 р.), професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України. Вчене звання доцента присвоєно у 2000 р., професора – 2003 р. 

Освіта: Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – 1988 р; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Напрями наукової діяльності – співучасть у злочині, організована злочинність, проблеми караності суспільно небезпечних діянь, питання криміналізації й декриміналізації, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти громадського здоров’я, методологічні аспекти сучасної кримінально-правової науки. Член редколегії журналів «Право України», «Вісник Національної академії правових наук України», «Медичне право», а також журналу «Wiadomości Lekarskie» (Польща), який індексується в наукометричній базі Scopus.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць.

Підготувала 10 кандидатів наук.

Пашков Віталій Михайлович – головний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса. Із 2017 року професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права, курс господарського права.

Освіта: Доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Захистив дисертацію на тему «Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я».

Автор понад 250 наукових і науково-методичних праць.

 

 

Гаркуша Андрій Олександрович – провідний науковий співробітник, лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса.

 Доцент кафедри цивільного, комерційного та фінансового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Ліцензований тренер Національної асоціації адвокатів України, адвокат з широким юридичним досвідом обслуговування внутрішніх процесів суб’єктів господарювання, включаючи ІТ-право, корпоративне право та практику врегулювання міжнародних спорів, багаторічний досвід роботи для різних підприємств.

Освіта. Кандидат наук, міжнародне право (12.00.11) лютий 2012. Захистив дисертацію на тему «Механізм врегулювання суперечок у Світовій організації торгівлі» в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

 

 

Михайліченко Тетяна Олександрівна – старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. Доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: 2013 рік – кандидат юридичних наук.

Автор 50 наукових і науково-методичних праць.

Учасниця Шкіл, які були організовані та проведені Координатором проектів ОБСЄ в Україні (2014, 2015, 2016, 2017 та 2019 рр.).

Пройшла підвищення кваліфікації у Німеччині (Summer Academy «Legal methodology and education», що була організована та проходила на базі Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (м. Вісмар, 23.07.2019 – 02.08.2019 р.)).

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Гаркуша Євгенія Олександрівна – молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. Керівник юридичного департаменту та комплаєнсу Clario Tech Limited.

Більше ніж 5 років досвіду управління юридичними департаментами/відділами у міжнародних компаніях/проектах. Декілька років була членом Комітету АПУ з телекомунікацій, інформаційних технологій та інтернету. Ідейний засновник комюніті ІТ юристів продуктових ІТ-компаній IT product lawyers meetup.

Досвідчений спікер різноманітних курсів/навчальних програм/форумів, зокрема:Постійний лектор курсу для ІТ-юристів Digital Law. Постійний викладач сертифікованої програми ІТ Право Українського Католицького  Університету.

          Автор 35 наукових публікацій.

 

Сидоренко Анна Сергіївна – старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса. Доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 Стаж викладацької діяльності становить понад 7 років.  Дослідницька робота знайшла відображення у значній кількості наукових публікацій: одна одноосібна монографія, та 48 наукових праць.

 Член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Полтавській області, член Асоціації правників України, член Вченої Ради Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

          Автор понад 50 наукових та методичних публікацій (у тому числі тих, що індексуються у Scopus).

 

 

Забуга Юлія Юріївна науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. Асистент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: у 2009 р. закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримавши диплом магістра із відзнакою. У 2013 р. захистила дисертацію «Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним правом України», а в 2014 році отримала Диплом кандидата юридичних наук. Є авторкою понад 45 наукових і науково-методичних праць.

          Учасниця Шкіл із кримінального права, які були організовані та проведені Координатором проектів ОБСЄ в Україні (2015, 2016, 2017 та 2020 рр.).  Пройшла підвищення кваліфікації у Німеччині (Summer Academy «Legal methodology and education», що була організована та проходила на базі Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (м. Вісмар, 23.07.2019 – 02.08.2019 р.)).

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

 

Короленко Ілона Віталіївна – молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України.

 

 

 

 

 

 

Основні напрями наукової діяльності

Згідно з Положенням про Лабораторію на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінально-правових проблем відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектора:

– беруть участь у підготовці науково-правових висновків, пропозицій тощо на проекти законів України та інших нормативних актів з питань національної безпеки у сфері громадського здоров’я;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

Ідея створення Лабораторії виникла не раптово. Проблема убезпечення громадського здоровя та вирішення питань, пов’язаних із цим вже багато років є предметом дослідження професорів Наталії Гуторової та Віталія Пашкова. Значний обсяг “білих плям” у правовому регулювання медичної сфери й зумовили замислитися про створення творчого колективу однодумців для здійснення всебічних розвідок на фундаментальному рівні питань національної безпеки у сфері громадського здоров’я. 

 Історія Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я бере свій початок із березня 2020 року. З 2021 року розпочалась робота з дослідження першої фундаментальної теми: «Національна безпека у сфері громадського здоров’я: правові засоби захисту від загроз».

Співробітники лабораторії беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах з актуальних питань правового регулювання сфери громадського здоров’я.

Медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ»

Засідання наукових співробітників лабораторії

 ЗАКОНОПРОЕКТНА РОБОТА

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлені наступні пропозиції та зауваження до прєктів нормативно-правових актів:

2020 р.:

  • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища, працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду України під час виконання ними службових обов’язків» (реєстр. № 4459 від 03.12.2020 р.)
  • «Проект Закону про внесення змін до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію”» (реєстр. № 4375)
  • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації ухилення від декларування достовірної інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 4301)
  • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його норм у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4307)»
  • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув’язнення» (реєстр. № 3396 від 27.04.2020 р.)
  • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування» № 3876;
  • Державна стратегія щодо наркотиків на період до 2030 року;
  • Концепція пріоритетних напрямів роботи для соціально-економічного розвитку Харківського регіону.

2021 р.:

  • «Про державну політику перехідного періоду».

 ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ ЛАБОРАТОРІЇ

Збірники наукових праць:

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квітня 2020 р.). – Харків: Право, 2020 – 316 с..

Наукові статті:

          Пашков В.М., Гуторова Н.О. Імунопрофілактика в механізмі забезпечення та захисту права на здоров’я. Право України. 2020. №3. С. 61 – 84 (авт.внесок – 0,3 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, міститься на платформі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).

          Pashkov V., Harkusha A., Harkusha Ye. Stand-alone software as a medical device: qualification and liability issues, Wiadomości Lekarskie (10) 2020, p. 2282-2289 (0,6 д.а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

           Pashkov V., Trotska M., Harkusha A. The theoretical and legal basis for environmental risk as a possible measurement of harm to the environment and human health, Wiadomości Lekarskie (12) 2020, p. 2133-2140 (0,6 д.а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

           Gutorova N., Soloviov O., Olejnik D. Improper healthcare marketing: German and Ukrainian experience in prevention. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2404-2409. URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (0,9 д.а.) (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»). (не увійшло до звіту 2019 р.) (0,6 д.а.).

           Pashkov Vitalii, Gutorova Natalya Rechtliche Regulierung des ukrainischen Gesundheitssystems: Gewährleistung des Schutzes vor COVID-19. Ost/Letter-1-2020. URL:https://www.ostinstitut.de/documents/Pashkov_Gutorova_Rechtliche_Regulierung_des_ukrainischen_Gesundheitssystems_Gewhrleistung_des_Schutzes_vor_COVID_19_OL_1_2020.pdf (0,3 д. а.).

          Sandra Kaija, Inga Kudeikina, Nataliya Gutorova. Medical and Procedural-Legal Aspects of Inpatient and Outpatient Forensic Psychiatric Examination. Wiadomości Lekarskie. VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020. P. 1533-1538. DOI: 10.36740/WLek202007141(0,3 д.а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

           Гуторова Н.О. Фармацевтичні злочини в проєкті Кримінального кодексу України: починаємо публічну дискусію. Щотижневик Аптека№ 43 (1264) 9 Листопада 2020 р. URL: https://www.apteka.ua/article/571648

           Horodovenko Viktor V., Pashkov Vitalii M., Udovyka Larysa G.. INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS IN THE FIELD OF BIOETHICS AND THEIR IMPACT ON PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020. 1554 – 1560 (0,3 д. а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

          Derevyanko Bogdan, Pashkov Vitaliy M., Turkot Olha A., Zahrisheva Nadiia V. and Bisiuk Olena S.. Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. №18(1), 171-180 (0,2 д. а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

           Pashkov Vitalii, Harkusha Andrii, Harkusha Yevheniia.  Stand-alone software as a medical device: qualification and liability issues. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 10, OCTOBER 2020. 2282 – 2288 (авт.внесок – 0,3 д. а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

          Yuliia Yu. Zabuha, Tetiana O. Mykhailichenko, Svitlana V. Rak. Legal Regulation of Epidemic Security under the COVID-19 Pandemic Conditions in Some Post-Soviet Countries and Poland. Wiadomości Lekarskie, 2020, Volume LXXIII, № 12, part 2. 2758-2767.

          Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Форми експлуатації людини: частина І. Форум права. 2020. № 62(3). 29–43.

         Zabuha Yu., Mykhailichenko T., Morochkovska O. Overview and analysis of occupational risks in healthcare of Eastern Europe countries. Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXІІ, № 12. 2510-2517. URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf

         Gornostay A., Ivantsova A., Mykhailichenko T. Medical Error and Liability for it in some Post-Soviet Countries (Belarus, Kazakhstan, Moldova, Ukraine). Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXІІ, № 5, cz I. 877-882. https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-5-cz-II-2019.pdf

          КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

Науковцями лабораторії були проведені:

          Інтернет-конференція «Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи» (29 квітня 2020 р., Полтава, Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).

         IV Медико-правовий форум: Конституційні засади медичної реформи в Україні. 11 грудня 2020 року, м. Харків. (Серед організаторів Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).