Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ –

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

Віталій Михайлович Пашков

СПІВРОБІТНИКИ

ПАШКОВ Віталій Михайлович  / Pashkov Vitalii

завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я, доктор юридичних наук, професор (2010 р.).

Кандидатська дисертація: «Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів» (2004 р.) за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Докторська дисертація: «Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я» (2010 р.) за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Напрями наукової діяльності: правове регулювання медичних і фармацевтичних відносин, інноваційне право, правовий статус суб’єктів господарського права, державне регулювання економіки. Автор понад 300 наукових і науково-методичних праць, із них понад 50 опубліковано у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, має більше 150 публікацій у нефахових виданнях, серед них: Юридична газета, Щотижневик «Аптека», Український медичний часопис. Більшість наукових праць присвячено дослідженням у сфері охорони здоров’я.

Членство у професійних організаціях: Член правління Асоціації фармацевтичного і медичного права.

Нагороди та відзнаки: лауреат премії імені Ярослава Мудрого за наукові досягнення (2014 р.), Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2018 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2020 р.).

email: v.pashkov26.06@ukr.net
ORCID
Google Scholar

Scopus

 

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна / Hutorova Nataliia

головний науковий співробітник  лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса, доктор юридичних наук, професор (2002 р.), дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (2010 р.).

Кандидатська дисертація: «Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)» за спеціальністю 12.00.08 – «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (1996р.).

Докторська дисертація: «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України» за спеціальністю 12.00.08 – «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (2002 р.).

Напрями наукової діяльності: співучасть у злочині, організована злочинність, проблеми караності суспільно небезпечних діянь, питання криміналізації й декриміналізації, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти громадського здоров’я, методологічні аспекти сучасної кримінально-правової науки. Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць. Підготувала 11 кандидатів юридичних наук.

Пройшла наукове стажування в Університеті прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну, місто Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина за програмою “Правова методологія та освітні методи в Німеччині для викладачів університетів” (“Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lectures”) (2018 р.).

Членство у професійних організаціях: голова Асоціації фармацевтичного і медичного права, керівник Відокремленого підрозділу ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права” в Полтавській області. Член Міжнародної асоціації кримінального права (AIDP) та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Входила до складу комісії з місцевого самоврядування та територіального устрою України як член Конституційної Асамблеї, брала участь у розробці відповідних розділів проекту Конституції України. Входить до складу: Науково-консультативної ради Конституційного Суду України (склад ради затверджений постановою Конституційного Суду України від 09.04.2019 р. № 12-п/2019), Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України (склад Комісії затверджений указом Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» від 07.08.2019 р. № 584), Робочої групи з питань охорони здоров’я Національної ради з відновлення України від наслідків війни (склад робочої групи затверджений Указом Президента України «Про питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни» від 21 квітня 2022 року № 266/2022). Член редколегії журналів «Право України», «Вісник Національної академії правових наук України», «Медичне право», а також журналу «Wiadomości Lekarskie» (Польща), який індексується в наукометричній базі Scopus.

Нагороди та відзнаки: нагороджена почесним знаком МВС України «За відзнаку в службі» (1998 р.), премією МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2002 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.), орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004 р.). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2005р.), має почесне звання «Заслужений юрист України» (2008 р.).

ORCID

Google Scholar

Scopus

ГАРКУША Андрій Олександрович / Harkusha Andrii

провідний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса, доцент (2012 р.).

Кандидатська дисертація: «Механізм врегулювання суперечок у Світовій організації торгівлі» за спеціальністю 12.00.11 – «міжнародне право» (2012 р.).

Напрями наукової діяльності: міжнародне право, міжнародне медичне право, захист прав людини. Має понад 60 наукових, науково-практичних та методичних публікацій.

Членство у професійних організаціях: Є членом Регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області з 2014-го року, адвокат – з 2012-го року, є сертифікованим лектором за програмою підвищення кваліфікації для адвокатів «Адвокат у кримінальному та господарському судочинстві. Питання процесуального законодавства» – з 2017-го року, є лектором на всеукраїнських тренінгах для практикуючих юристів та адвокатів.

Нагороди та відзнаки: нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2015 р.), Лауреат премії Полтавського міського голови для молодих вчених (2016 рік), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2020 р.).

ORCID
Google Scholar

Scopus

МИХАЙЛІЧЕНКО Тетяна Олександрівна / Tetiana Mykhailichenko

старша наукова співробітниця лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України, кандидатка юридичних наук (2012 р.), доцентка (2020 р.).

Кандидатська дисертація: «Кримінальна відповідальність за порушення обов’язків щодо охорони чужого майна (соціальна обумовленість та аналіз складу злочину)» (2012 р.)

Пройшла підвищення кваліфікації у Німеччині (Summer Academy «Legal methodology and education», що була організована та проходила на базі Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (м. Вісмар, 23.07.2019 – 02.08.2019 р.) та в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва за програмою «Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття» (18.07.2022-28.08.2022).

Напрями наукової діяльності: кримінальна відповідальність за правопорушення проти громадського здоров’я, кримінальні правопорушення проти власності, проблеми караності суспільно небезпечних діянь. Є авторкою понад 100 наукових і науково-методичних праць.  Учасниця Шкіл з кримінального права, які були організовані та проведені Координатором проектів ОБСЄ в Україні (2014, 2015, 2016, 2019 та 2020 рр.) та Школи з прав людини (2017 р.).

Нагороди та відзнаки: 1) рішенням «Про призначення іменної стипендії Полтавської міської ради молодим ученим закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації (державної та недержавної форми власності) та наукових установ м. Полтава» призначено іменну стипендію Полтавської міської ради (2021 р.); 2) грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації за високий професіоналізм, бездоганну плідну працю та вагомий внесок у розвиток вищої юридичної освіти (2022 р.).

Членство у професійних організаціях: громадські організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та «Асоціація фармацевтичного та медичного права».

Навчальні дисципліни, які викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: «Теоретичні та практичні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону здоров’я».

ORCID

Google Scholar

Scopus

ГАРКУША Євгенія Олександрівна / Harkusha Yevheniia

молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук (2016 р.).

Кандидатська дисертація: «Господарсько-правове забезпечення виробництва та торгівлі виробами медичного призначення та медичною технікою» за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне право» (2016 р.).

В рамках підвищення кваліфікації відвідала IT Law Summer School в Кембриджському університеті та International Contract Law School, що проводилася в ОАЕ (2017 р.). Прослухала курс з теми Understanding and Managing Mergers and Acquisitions в Утрехтському університеті, Нідерланди 2018 р.).

Напрями наукової діяльності: медичне право, господарське право, ІТ-право.  Автор 35 наукових публікацій.

ORCID

Google Scholar

Scopus

ЗАБУГА Юлія Юріївна / Zabuha Yuliia

старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук(2016 р.).

Кандидатська дисертація: «Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним правом України» (2014 р.).

Наукові інтереси – призначення покарання; медичні та фармацевтичні кримінальні правопорушення. Є авторкою понад 55 наукових і науково-методичних праць.

Учасниця Шкіл із кримінального права, які були організовані та проведені Координатором проектів ОБСЄ в Україні (2015, 2016, 2017 та 2020 рр.).  Пройшла підвищення кваліфікації у Німеччині (Summer Academy «Legal methodology and education» на базі Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (м. Вісмар, 23.07.2019 – 02.08.2019 р.).

Членство у професійних організаціях: Член громадських організацій «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та «Асоціація фармацевтичного і медичного права».

Навчальні дисципліни, які викладає у межах навчального плану НДІ ВПЗ: «Теоретичні та практичні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону здоров’я»

Google Scholar

ORCID

Scopus

НОГА Петро Петрович / Noha Petro

молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України.

Аспірант Хмельницького університету управління та права імені Лоніда Юзькова. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Правове регулювання державного контролю якості лікарських засобів» за спеціальністю 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Наукові інтереси: адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, інноваційне право, медичне право. Автор понад 75 наукових публікацій (7 статей в зарубіжних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 9 статей у вітчизняних фахових виданнях та 50 тез доповідей на наукових заходах).

Нагороди та відзнаки:  Грамота Полтавської обласної ради (2022 р.) Кращий молодий науковець Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2022 р.).

ORCID
Google Scholar

Scopus

ГНЕДИК Євген Сергійович  / Hnedyk Yevhen

молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук (2020 р.).

Кандидатська дисертація: «Господарсько-правове забезпечення медичного туризму в україні» за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право» (2020 р.).

Наукові інтереси:  господарське право і процес; медичне право. Автор 47 наукових публікацій (6 статей в зарубіжних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 7 статей у вітчизняних фахових виданнях та 34 тез доповідей на наукових заходах).

Членство у професійних організаціях:  є членом правління ГО «Асоціація фармацевтичного та медичного права» та членом Національної асоціації адвокатів.

Google Scholar

ORCID

Scopus

Основні напрями наукової діяльності Лабораторії

Згідно з Положенням про Лабораторію на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінально-правових проблем відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектора:

– беруть участь у підготовці науково-правових висновків, пропозицій тощо на проекти законів України та інших нормативних актів з питань національної безпеки у сфері громадського здоров’я;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

Ідея створення Лабораторії виникла не раптово. Проблема убезпечення громадського здоровя та вирішення питань, пов’язаних із цим вже багато років є предметом дослідження професорів Наталії Гуторової та Віталія Пашкова. Значний обсяг “білих плям” у правовому регулювання медичної сфери й зумовили замислитися про створення творчого колективу однодумців для здійснення всебічних розвідок на фундаментальному рівні питань національної безпеки у сфері громадського здоров’я. 

 Історія Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я бере свій початок із березня 2020 року. З 2021 року розпочалась робота з дослідження першої фундаментальної теми: «Національна безпека у сфері громадського здоров’я: правові засоби захисту від загроз».

Співробітники лабораторії беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах з актуальних питань правового регулювання сфери громадського здоров’я.

ІІ Медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ»

Засідання наукових співробітників лабораторії


V Медико-правовий форум “Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії” (2021 р.)

Під час повномасштабної війни продовжуємо роботу (2022 р.)

Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: міжнародний круглий стіл (м. Полтава, 16 червня 2022р.)

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: VI Медико-правовий форум (м. Полтава, 25 листопада 2022р.)

 

ЗАКОНОПРОЕКТНА РОБОТА

Протягом 2022 року Лабораторією було здійснено таку законопроектну роботу:

До Комітету з питань правоохоронної діяльності направлено проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за порушення порядку ввезення в Україну лікарських засобів, оптової чи роздрібної торгівлі ними», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 259-01-23 від 30.12.2022) (розробники: Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О., Михайліченко Т.О., Забуга Ю.Ю., Сидоренко А.С., Гнедик Є.С., Нога П.П. ).

Прийняття законопроекту дозволить привести у відповідність положень Кримінального кодексу України до положень Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, а також Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 р. про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів призначених для застосування людиною.

На запит Верховної Ради України:

 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

«Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану»

«Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього» (реєстр. № 6434 від 15.12.2021)

«Про внесення деяких змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності комітетів Верховної ради України та народних депутатів України» (реєстр. № 8073) 

України «Про внесення деяких змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, виконання контрольних функцій комітетами Верховної Ради України» (реєстр. № 8073-1)

«Про внесення деяких змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною 1 статті 368» (реєстр. № 8049 від 19.09.2022 р.)

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за подання та прийняття неконституцiйних законiв» (реєстр. № 8130)

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» (реєстр. №6246)

 «Про внесення змін до деяки законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» (реєстр. № 6245)

«Про внесення змін до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторьску діяльність” (реєстр. №6245-1)

На запит Міністра освіти і науки України:

«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Пропозиції стосовно проблемних питань, які потребують вирішення на державному рівні щодо налагодження наукової, науково-організаційної, науково-педагогічної діяльності працівників ЗВО та наукових установ в умовах воєнного стану

На доручення Міністерства юстиції України:

План заходів з опрацювання нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР (Української СРР) з метою визначення положень, котрі доцільно інкорпорувати до законодавства України, та переліку актів вищих представницьких органів Союзу РСР, Української РСР (Української СРР), що не застосовуються на території України з дня набуття чинності Конституцією України, на виконання Закону України  «Про дерадянізацію законодавства України»

На запити Конституційного суду України, Верховного суду, Вищого антикорупційного суду тощо:

Відповідь щодо кваліфікації дій осіб, які у складі приватних військових кампаній  беруть участь у військовій агресії проти України

Відповідь щодо кваліфікації дій осіб окремих категорій як колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України)

Відповідь щодо запропонованих варіантів кваліфікації злочинних дій організаторів (учасників) псевдореферендумів 

Науково-правовий висновок на аналітичний матеріал Головного слідчого управління СБУ щодо можливих шляхів відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з агресією рф.

Роз’яснення щодо ст. 441 КК України

 ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ ЛАБОРАТОРІЇ

Монографії:

Пашков В. М., Гнедик Є. С. Правове регулювання медичного туризму в умовах війни в Україні : монографія.  Харків : Право, 2022.  188 с. (10,9 д.а).

Пашков В. М., Гуторова Н. О. Принципи безоплатного вільного донорства крові та її компонентів: проблеми запровадження в Україні. Єдиний медичний простір України: правовий вимір: монографія / за заг. ред. С. Г. Стеценка. Харків : Право, 2022. Підрозділ 7.14. 672 c.С. 128-142 (авторський внесок 0,3 д.а).

Гуторова Н.О., Михайліченко Т.О. Leagal issues of epidemic safety due to the pandemic COVID-19 and the war in Ukraine. Європейський вимір сучасної правової науки: колективна монографія. Riga:Izdevnieciba Baltija Publishing, 2022. С. 120-136 (авторський внесок 0,3 д.а).

Сидоренко А. С., Полховська І. К. Реалізація конституційного права на працю в умовах воєнного стану. Scientific Foundations of State and Law: collective monograph. Boston: Primedia eLaunch, 2022. Р. 46-57. (особистий внесок 0,3 д.а).

Збірники наукових праць:

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квітня 2020 р.). Харків: Право, 2020. 316 с.

Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального кодексу України: матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 р.  уклад.: А. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко ; НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса та ін. Харків: Право, 2021. 96 с.

Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення: матеріали сателіт.заходу в межах V Харків. Міжнар. юрид. Форум, 21 верес.2021 р.: електрон.наук.вид. уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога ; Нац.акад.прав.наук України; НДІ вивч.проблем злочинності ім.акад. В.В. Сташиса; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого та ін. Харків: Право, 2021.  122с.

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.): електрон. наук. вид. уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні та ін. Харків : Право, 2021. 74 с.

Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: матеріали міжнар. кругл. столу (м. Полтава, 16 черв. 2022р.); електрон. наук. вид. Уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога; НДІ вивч.проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ інтелект. власн. НАПрН України; БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»; ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». Харків: Право, 2022. 122 с.

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму (м. Полтава, 25.11.2022); електрон. наук. вид. Уклад.: А.С. Сидоренко; НАПрН України; НДІ вивч.проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Видавництво «Аluna» (Польща); ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». Харків: Право, 2022. с. 168.

Підручники та навчальні посібники, навчальні видання:

Нога П.П. Налог на добавленную стоимость, акцизный налог. Публичное право Республики Узбекистан. В 4 частях. Часть 4: Налоговое право Республики Узбекистан: учебное пособие / под ред. Н.П. Кучерявенко. Ташкент: «Niso Poligraf», 2022. Глава 15,16. С. 444-461. (особистий внесок 1,5 д.а).

Михайліченко Т.О., Забуга Ю.Ю. Теоретичні та практичні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону здоров’я : силабус для дисципліни циклу вільного вибору аспіранта вибіркової компоненти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків. 2022. 14 с.

Наукові статті (2022 р.):

Pashkov V., Soloviov O., Harkusha A. Legal characteristics of pharmaceutical activity under the emergency conditions: pandemic and war. Wiadomości Lekarskie. 2022 № 75. С. 2238-2246. (авторський внесок 0,33 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

Vitalii M. Pashkov, Anna S. Sydorenko, Oleksii Soloviov Legal Characteristics of Medical and Social Rehabilitation During the Post-COVID Recovery Period Acta Balneologica. 2022. № 6. C. 568-573. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Web of Science Core Collection»).

Gutorovа N., Lapkin A.,  Yevtieieva D.  Legal and social challenges of COVID-19 vaccination before and after the 2022 russian invasion of Ukraine. Wiadomosci Lecarskie. 2022. № 75. С. 1699-1704. (авторський внесок 0,3 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

Mykhailichenko T., Zabuha Yu., Babanina V., Syiploki M. Protection of the Right to Health During the Period of Armed Conflict: The Experience of Ukraine. Access to Justice in Eastern Europe. 2022. № 4 (16). С. 1-18. (авторський внесок 0,3 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

Pashkov V. The Legal Nature of Managed Entry Agreements (MEAs) in the Coronavirus Response System. Ukrainian Healthcare Law in the Context of European and International Law. Series Title  European Union and its Neighbours in a Globalized World. 2022. № 14. С. 276-290. (0,7 д.а.).

Пашков В. М., Гнедик Є. С. Фармацевтична політика держави в умовах воєнного стану. Публічне право. 2022. № 2. С. 81-89. (0,4 д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International).

Пашков В.М. Правова характеристика аптечної діяльності під час війни: проблеми реформування. Медичне право України: Збірник статей наукових читань, присвячених пам’яті Гладуна Зіновія Степановича. 2022. Спец.видання.С. 69 – 71. (0,4  д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International, EBSCO Publishing, ERIH PLUS, Academic Resource Index, InfoBase Index).

Михайліченко Т.О., Забуга Ю.Ю.  Стан правового регулювання поводження з біологічною зброєю в Україні. Проблеми боротьби зі злочинністю. 2022. № 43. С. 84-93. (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International).

Нога П.П. Декомпозиційні елементи правовідносин у сфері державного контролю якості лікарських засобів. Юридичний електронний журнал. 2022. № 11. (подано до ред.). (0,5 д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International).

Нога П.П. Правова характеристика окремих (декомпозиційних) елементів правовідносин у сфері державного контролю якості лікарських засобів. Юридичний електронний журнал. 2022. № 12. (подано до ред.). (0,5 д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International).

Сидоренко А.С. Вплив COVID-19 та війни в Україні на сферу трудових відносин: окремі аспекти. Право і суспільство. 2022. №4. С.236-243. (0,7 д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International).

Сидоренко А.С., Петренко Д.С. Особливості розірвання та призупинення трудового договору з ініціативи суб’єктів трудових правовідносин в умовах сучасності. Питання боротьби зі злочинністю.  2022.   №   45. (подано до ред.). (0,8 д.а., особистий внесок 0,4 д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International).

Гуторова Н.О. Правові засоби запобігання корупції у сфері надання медичної допомоги. Медичне право України: Збірник наукових статей присвячених пам’яті Гладуна З.С. 2022. Спец вид. С. 30-33.  (0,4  д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International, EBSCO Publishing, ERIH PLUS, Academic Resource Index, InfoBase Index).

Забуга Ю.Ю. Проблемні питання цивільно-правової відповідальності медичних працівників в Україні. Публічне право, 2022. № 4. С. 40-52. (0,6 д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus International).

Нога П. П. Функціонування міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій в сучасній системі державного контролю якості лікарських засобів. Полтавський правовий часопис. 2022. № 2. C. 80-92. (0,5 д.а.).

Пашков В. М. Українські аптеки: соціальна функція чи бізнес на крові? Дзеркало тижня. URL:https://zn.ua/HEALTH/ukrainskie-apteki-sotsialnaja-funktsija-ili-biznes-na-krovi.html. (0,2 д.а.).

Пашков В.М. Про проблеми відпуску за рецептами медичними працівниками лікарських засобів і медичних виробів у сільській місцевості. Щотижневик «АПТЕКА». 2022. № 04 (1325). URL: https://www.apteka.ua/article/627159. (0,2 д.а.).

Нога П.П. Control quality of medicines: foreign experience.Полтавський правовий часопис. 2022. № 3. С. 56–66. (0,5 д.а.).

Михайліченко Т. О., Забуга Ю. Ю. Право на цивільну вогнепальну зброю. Полтавський правовий часопис. 2022. № 1. С. 105-126. (0,8 д.а.).

          КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

Науковцями лабораторії проведено:

       Інтернет-конференція «Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи» (29 квітня 2020 р., Полтава, Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).

       IV Медико-правовий форум: Конституційні засади медичної реформи в Україні. 11 грудня 2020 року, м. Харків. (Серед організаторів Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).

       Вебінар «Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проекті Кримінального кодексу України» (Полтава, 25 травня 2021 р.). Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України), серед організаторів: Комісія з питань правової реформи при Президентові України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні; ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права».

      V Міжнародний медико-правовий форум «Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії» 9-10 грудня 2021 року (Харків); Організатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні; Консультативна місія Європейського Союзу; Громадська організація «Асоціація фармацевтичного та медичного права»; Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Видавництво «Алуна».

      Сателітний захід в рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення» (м. Харків, 21 верес. 2021 р.). Організатори: Організатор: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, EU Project Pravo-Justice, Громадська організація «Асоціація фармацевтичного і медичного права», Громадська організація «Всеукраїнська фармацевтична палата», International Pharmaceutical Federation, Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть із ВІЛ/СНІД.

Міжнародний круглий стіл «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану» (м. Полтава, 16 черв. 2022р.). Співорганізатори: НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ інтелект. власн. НАПрН України; БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»; ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права».

VI Медико-правовий форум Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: (м. Полтава, 25.11.2022). Співорганізатори: НАПрН України; НДІ вивч.проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Видавництво «Аluna» (Польща); ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права».

ГРАНТОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Грантодавець – Рада національної безпеки і оборони України. Назва Проєкту – «Правове забезпечення національної безпеки у сфері обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних мікроорганізмів» (№ держреєстрації: 0121U112520) (2021 рік).