Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ –

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

Віталій Михайлович Пашков

СПІВРОБІТНИКИ

Пашков Віталій Михайлович – завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса, доктор юридичних наук (2010 р.), професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів» (2004 р.) за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право», дисертація на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук  на тему: «Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я» (2010 р.) за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Вчене звання доцента происвоєно у … р., професора – … р.

Напрями наукової діяльності – правове регулювання медичних і фармацевтичних відносин, інноваційне право, правовий статус суб’єктів господарського права, державне регулювання економіки.

Автор понад 250 наукових і науково-методичних праць, із них понад 40 опубліковано у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, має більше 150 публікацій у нефахових виданнях, серед них: Юридична газета, Щотижневик «Аптека», Український медичний часопис. Більшість наукових праць присвячено дослідженням у сфері охорони здоров’я.

Член правління Асоціації фармацевтичного і медичного права

Гуторова Наталія Олександрівна – головний науковий співробітник  лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса, доктор юридичних наук (2002 р.), професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України. Вчене звання доцента присвоєно у 2000 р., професора – 2003 р. 

Освіта: Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – 1988 р; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Напрями наукової діяльності – співучасть у злочині, організована злочинність, проблеми караності суспільно небезпечних діянь, питання криміналізації й декриміналізації, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти громадського здоров’я, методологічні аспекти сучасної кримінально-правової науки. Член редколегії журналів «Право України», «Вісник Національної академії правових наук України», «Медичне право», а також журналу «Wiadomości Lekarskie» (Польща), який індексується в наукометричній базі Scopus.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць. Підготувала 11 кандидатів наук.

Голова Асоціації фармацевтичного і медичного права, керівник Відокремленого підрозділу ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права” в Полтавській області.

Гаркуша Андрій Олександрович – провідний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса.

 Доцент кафедри цивільного, комерційного та фінансового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Ліцензований тренер Національної асоціації адвокатів України, адвокат з широким юридичним досвідом обслуговування внутрішніх процесів суб’єктів господарювання, включаючи ІТ-право, корпоративне право та практику врегулювання міжнародних спорів, багаторічний досвід роботи для різних підприємств.

Освіта. Кандидат наук, міжнародне право (12.00.11) лютий 2012. Захистив дисертацію на тему «Механізм врегулювання суперечок у Світовій організації торгівлі» в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

 

 

Михайліченко Тетяна Олександрівна – старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. Доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: у 2008 р. закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримавши диплом спеціаліста із відзнакою. У 2012 р. захистила дисертацію «Кримінальна відповідальність за порушення обов’язків щодо охорони чужого майна (соціальна обумовленість та аналіз складу злочину)» та в 2013 р. отримала Диплом кандидата юридичних наук. Є авторкою понад 85 наукових і науково-методичних праць. 

Учасниця Шкіл з кримінального права, які були організовані та проведені Координатором проектів ОБСЄ в Україні (2014, 2015, 2016, 2019 та 2020 рр.) та Школи з прав людини (2017 р.).

Пройшла підвищення кваліфікації у Німеччині (Summer Academy «Legal methodology and education», що була організована та проходила на базі Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (м. Вісмар, 23.07.2019 – 02.08.2019 р.).

Напрями наукової діяльності –  кримінальна відповідальність за правопорушення проти громадського здоров’я, кримінальні правопорушення проти власності, проблеми караності суспільно небезпечних діянь. 

Член громадських організацій «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та «Асоціація фармацевтичного та медичного права».

Гаркуша Євгенія Олександрівна – молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. Керівник юридичного департаменту та комплаєнсу Clario Tech Limited.

Більше ніж 5 років досвіду управління юридичними департаментами/відділами у міжнародних компаніях/проектах. Декілька років була членом Комітету АПУ з телекомунікацій, інформаційних технологій та інтернету. Ідейний засновник комюніті ІТ юристів продуктових ІТ-компаній IT product lawyers meetup.

Досвідчений спікер різноманітних курсів/навчальних програм/форумів, зокрема:Постійний лектор курсу для ІТ-юристів Digital Law. Постійний викладач сертифікованої програми ІТ Право Українського Католицького  Університету.

          Автор 35 наукових публікацій.

 

Сидоренко Анна Сергіївна – старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса. Доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: у 2010 р. закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримавши диплом магістра. У 2013 р. захистила дисертацію «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин» та в 2013 р. отримала диплом кандидата юридичних наук.

Є авторкою понад 65 наукових і науково-методичних праць. 

У 2020 році присвоєно вчене звання доцент. Підвищила кваліфікацію у Полтавському інституті економіки і права Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Напрямки наукової діяльності – єдність і диференціація правового регулювання праці в сучасних умовах господарювання; правові проблеми охорони праці найманих працівників.

Член громадських організацій «Асоціація правників України» та «Асоціація фармацевтичного і медичного права».

 

Забуга Юлія Юріївна науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. Асистент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: у 2009 р. закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримавши диплом магістра із відзнакою. У 2013 р. захистила дисертацію «Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним правом України», а в 2014 р. отримала Диплом кандидата юридичних наук.

Наукові інтереси – призначення покарання; медичні та фармацевтичні кримінальні правопорушення.

Є авторкою понад 55 наукових і науково-методичних праць.

Учасниця Шкіл із кримінального права, які були організовані та проведені Координатором проектів ОБСЄ в Україні (2015, 2016, 2017 та 2020 рр.). 

Пройшла підвищення кваліфікації у Німеччині (Summer Academy «Legal methodology and education» на базі Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (м. Вісмар, 23.07.2019 – 02.08.2019 р.).

Член громадських організацій «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та «Асоціація фармацевтичного і медичного права».

Нога Петро Петрович – молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. Асистент кафедри цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: у 2018 році закінчив Полтавський юридичний інститут Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Аспірант Хмельницького університету управління та права імені Лоніда Юзькова (спеціальність 12.00.07). Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Правове регулювання державного контролю якості лікарських засобів».

Автор 47 наукових публікацій (6 статей в зарубіжних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 7 статей у вітчизняних фахових виданнях та 34 тез доповідей на наукових заходах).

Напрямки наукової діяльності – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; інноваційне право; медичне право; ІТ-право.

Основні напрями наукової діяльності Лабораторії

Згідно з Положенням про Лабораторію на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінально-правових проблем відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектора:

– беруть участь у підготовці науково-правових висновків, пропозицій тощо на проекти законів України та інших нормативних актів з питань національної безпеки у сфері громадського здоров’я;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

Ідея створення Лабораторії виникла не раптово. Проблема убезпечення громадського здоровя та вирішення питань, пов’язаних із цим вже багато років є предметом дослідження професорів Наталії Гуторової та Віталія Пашкова. Значний обсяг “білих плям” у правовому регулювання медичної сфери й зумовили замислитися про створення творчого колективу однодумців для здійснення всебічних розвідок на фундаментальному рівні питань національної безпеки у сфері громадського здоров’я. 

 Історія Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я бере свій початок із березня 2020 року. З 2021 року розпочалась робота з дослідження першої фундаментальної теми: «Національна безпека у сфері громадського здоров’я: правові засоби захисту від загроз».

Співробітники лабораторії беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах з актуальних питань правового регулювання сфери громадського здоров’я.

ІІ Медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ»

Засідання наукових співробітників лабораторії

V Медико-правовий форум “Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії” (2021 р.)

ЗАКОНОПРОЕКТНА РОБОТА

На запити Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та за дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлені такі пропозиції та зауваження до прєктів нормативно-правових актів:

2020 р.:

 • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища, працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду України під час виконання ними службових обов’язків» (реєстр. № 4459 від 03.12.2020 р.)
 • «Проект Закону про внесення змін до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію”» (реєстр. № 4375)
 • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації ухилення від декларування достовірної інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 4301)
 • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його норм у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4307)»
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув’язнення» (реєстр. № 3396 від 27.04.2020 р.)
 • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування» № 3876;
 • Державна стратегія щодо наркотиків на період до 2030 року;
 • Концепція пріоритетних напрямів роботи для соціально-економічного розвитку Харківського регіону.

2021 р.:

На запити Верховної Ради України:

 • «Про державну політику перехідного періоду»
 • «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності у справах про порушення законодавства про санкцій»
 •  «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету»
 •  «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів»
 •  «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки»
 •  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв’язку із наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб» Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 •  «Про внесення змін до Закону України «Про освіту»
 • «Про внесення змін до різних законів України щодо присудження наукових ступенів»
 • «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної інноваційної діяльності в Україні»
 • «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету»

На запити Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»
 • «Про затвердження Порядку присудження доктора наук»

На доручення інших державних органів та Президії НАПрН України:

 • «Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту»
 • Пропозиції фахівців Інституту щодо роз’яснення значення термінів «анексія», «окупація», «анексована територія» та «окупована територія», а також визначення коректності їх застосування стосовно тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя підготовлені на виконання запиту Міністерства освіти і науки України

 ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ ЛАБОРАТОРІЇ

Збірники наукових праць:

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квітня 2020 р.). – Харків: Право, 2020 – 316 с.

Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального кодексу України: матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 р.  уклад.: А. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко ; НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса та ін. Харків: Право, 2021. 96 с.

Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення: матеріали сателіт.заходу в межах V Харків. Міжнар. юрид. Форум, 21 верес.2021 р.: електрон.наук.вид. уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога ; Нац.акад.прав.наук України; НДІ вивч.проблем злочинності ім.акад. В.В. Сташиса; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого та ін. Харків: Право, 2021.  122с.

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.): електрон. наук. вид. уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні та ін. Харків : Право, 2021. 74 с.

Наукові статті:

      Пашков В.М., Гуторова Н.О. Імунопрофілактика в механізмі забезпечення та захисту права на здоров’я. Право України. 2020. №3. С. 61 – 84 (авт.внесок – 0,3 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, міститься на платформі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).

      Pashkov V., Harkusha A., Harkusha Ye. Stand-alone software as a medical device: qualification and liability issues, Wiadomości Lekarskie (10) 2020, p. 2282-2289 (0,6 д.а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

      Pashkov V., Trotska M., Harkusha A. The theoretical and legal basis for environmental risk as a possible measurement of harm to the environment and human health, Wiadomości Lekarskie (12) 2020, p. 2133-2140 (0,6 д.а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

      Gutorova N., Soloviov O., Olejnik D. Improper healthcare marketing: German and Ukrainian experience in prevention. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2404-2409. URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (0,9 д.а.) (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»). (не увійшло до звіту 2019 р.) (0,6 д.а.).

      Pashkov Vitalii, Gutorova Natalya Rechtliche Regulierung des ukrainischen Gesundheitssystems: Gewährleistung des Schutzes vor COVID-19. Ost/Letter-1-2020. URL:https://www.ostinstitut.de/documents/Pashkov_Gutorova_Rechtliche_Regulierung_des_ukrainischen_Gesundheitssystems_Gewhrleistung_des_Schutzes_vor_COVID_19_OL_1_2020.pdf (0,3 д. а.).

          Sandra Kaija, Inga Kudeikina, Nataliya Gutorova. Medical and Procedural-Legal Aspects of Inpatient and Outpatient Forensic Psychiatric Examination. Wiadomości Lekarskie. VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020. P. 1533-1538. DOI: 10.36740/WLek202007141(0,3 д.а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

        Гуторова Н.О. Фармацевтичні злочини в проєкті Кримінального кодексу України: починаємо публічну дискусію. Щотижневик Аптека№ 43 (1264) 9 Листопада 2020 р. URL: https://www.apteka.ua/article/571648

        Horodovenko Viktor V., Pashkov Vitalii M., Udovyka Larysa G.. INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS IN THE FIELD OF BIOETHICS AND THEIR IMPACT ON PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020. 1554 – 1560 (0,3 д. а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

        Derevyanko Bogdan, Pashkov Vitaliy M., Turkot Olha A., Zahrisheva Nadiia V. and Bisiuk Olena S.. Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. №18(1), 171-180 (0,2 д. а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

        Pashkov Vitalii, Harkusha Andrii, Harkusha Yevheniia.  Stand-alone software as a medical device: qualification and liability issues. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 10, OCTOBER 2020. 2282 – 2288 (авт.внесок – 0,3 д. а.). (журнал включено до наукометричної бази «Scopus»).

       Yuliia Yu. Zabuha, Tetiana O. Mykhailichenko, Svitlana V. Rak. Legal Regulation of Epidemic Security under the COVID-19 Pandemic Conditions in Some Post-Soviet Countries and Poland. Wiadomości Lekarskie, 2020, Volume LXXIII, № 12, part 2. 2758-2767.

       Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Форми експлуатації людини: частина І. Форум права. 2020. № 62(3). 29–43.

       Zabuha Yu., Mykhailichenko T., Morochkovska O. Overview and analysis of occupational risks in healthcare of Eastern Europe countries. Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXІІ, № 12. 2510-2517. URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf

       Gornostay A., Ivantsova A., Mykhailichenko T. Medical Error and Liability for it in some Post-Soviet Countries (Belarus, Kazakhstan, Moldova, Ukraine). Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXІІ, № 5, cz I. 877-882. https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-5-cz-II-2019.pdf

       Pashkov V., Soloviov O., Harkusha Ye. Сhallenges of classification of stand-alone software as a medical device. Wiadomości Lekarskie. №LXXIV. 2021. p. 327-333 (0,6 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus»), Q 4.

       Gnatenko K.V., Vapnyarchuk N.M., Vetuhova I.A., Sydorenko A. S. Principles of the Ukrainian sociak welfare in the context of European integration. Journal of Public Affairs. DOI: 10.1002/pa.2673 (авторський внесок 0,1 д.а.)  (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus»), Q 4.

       Gutorova N., Pashkov V., Kaganovska T. Ensuring the citizens’ rights and freedoms in case of covid-19 vaccinatio in the public health system. Wiadomości Lekarskie. № LXXIV. 2021. Р. 2863-2869 (0,6д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus»), Q 4.

       Kudeikina I., Loseviča M., Gutorova N. Legal and practical problems of use of artificial intelligence-based robots in forensic psychiatry. Wiadomości Lekarskie. (0,5 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus») Q 4.

       Pashkov V., Trotska M., Nikolenko L. Ambient air protection in the system of public health and biological security legal provision. Wiadomości Lekarskie. № LXXIV. 2021. Р. 2207 – 2212. (особистий внесок – 0,2 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus») Q 4.

       Забуга Ю.Ю. Досвід України у боротьбі з пандемією COVID-19.  Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Харків : Право, 2021. Вип. 42. С. 52-59. (0,6 д.а.) (журнал внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International»).

       Михайліченко Т. О. Відповідальність юридичних осіб як обов’язкова умова імплементації Конвенції Медікрайм. Вісник асоціації кримінального права. 2021. № 16 (0,6 д.а.) (журнал внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International»).

       Нога П.П. Аналіз та врахування зарубіжного досвіду при модернізації вітчизняних правовідносин у сфері державного контролю якості лікарських засобів.  Юридичний вісник.  № 6. 2021.  (0,6 д.а) (журнал внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International»).

          КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

Науковцями лабораторії проведено:

       Інтернет-конференція «Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи» (29 квітня 2020 р., Полтава, Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).

       IV Медико-правовий форум: Конституційні засади медичної реформи в Україні. 11 грудня 2020 року, м. Харків. (Серед організаторів Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).

       Вебінар «Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проекті Кримінального кодексу України» (Полтава, 25 травня 2021 р.). Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України), серед організаторів: Комісія з питань правової реформи при Президентові України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні; ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права»

      V Міжнародний медико-правовий форум «Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії» 9-10 грудня 2021 року (Харків); Організатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні; Консультативна місія Європейського Союзу; Громадська організація «Асоціація фармацевтичного та медичного права»; Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Видавництво «Алуна»

      Сателітний захід в рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення» (м. Харків, 21 верес. 2021 р.). Організатори: Організатор: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України, EU Project Pravo-Justice, Громадська організація «Асоціація фармацевтичного і медичного права», Громадська організація «Всеукраїнська фармацевтична палата», International Pharmaceutical Federation, Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть із ВІЛ/СНІД.

ГРАНТОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2021

Грантодавець – Рада національної безпеки і оборони України. Назва Проєкту – «Правове забезпечення національної безпеки у сфері обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних мікроорганізмів» (№ держреєстрації: 0121U112520).