Круглий стіл – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Круглий стіл

“Проблеми застосування КК України, пов’язаних із вчиненням злочинів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, та шляхи їх законодавчого розв’язання”

ЗАПРОШЕННЯ
до дискусії у форматі «круглого столу»

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

СУДЖЕННЯ

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ

Антипов Володимир Іванович – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Національного університету державної фіскальної служби України

Тези доповіді Литвинов О.М.

СУДЖЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА СЛУЖБІ В СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ ТАК ЗВАНОЇ ДОНЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Книженко Оксана Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, Національна академія прокуратури України

Тези доповіді Литвинов О.М.

СУДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД СВОЇМИ ГРОМАДЯНАМИ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Маляренко Василь Тимофійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Тези доповіді Литвинов О.М.

СУДЖЕННЯ

КРИМІНОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Шакун Василь Іванович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Тези доповіді Литвинов О.М.