«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?»: відбувся перший день роботи міжнародної наукової конференції – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?»: відбувся перший день роботи міжнародної наукової конференції

Двадцять першого жовтня 2022 року розпочалася робота традиційної осінньої міжнародної наукової конференції з теми «Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?», співорганізаторами якої виступили: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права України». Захід відбувся за підтримки Консультативної місії ЄС та Комісії з питань правової реформи при Президентові України. Робота конференції розрахована на два дні – 21 та 22 жовтня 2022 р.

У перший день роботи конференції дискусія відбувалася за двома напрямами:

1) «Кримінальне право України в умовах воєнного стану: новели, проблеми, перспективи»;

2) «Кримінальне право України перед викликами кандидатства до Європейського Союзу».

Конференцію відкрили зверненнями із вітальним словом до учасників Микола Кучерявенко (професор, доктор юридичних наук, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), Вероніка Крісткова (керівник відділу з питань прокуратури і судочинства Консультативної місії Європейського Союзу в Україні), Юрій Баулін (професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», голова Робочої групи з розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України). Також від імені НДІ ВПЗ із привітальним словом виступила і доктор юридичних наук, професор, директорка Владислава Батиргареєва, яка наголосила на тому, що перед науковою і практичною спільнотою юристів у зв’язку з воєнними подіями постає чимало завдань щодо правового супроводу всебічної протидії ворогу та дотримання правопорядку на підконтрольній Україні території, у той час поки дається відсіч на передовому краї оборони. Серед таких завдань одним із головних є обговорення нових статей Кримінального кодексу України, прийняття яких, з одного боку, викликано воєнними подіями як такими, а з іншого – зумовлюється реалізацією обов’язку і права особи захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність. Тому вельми актуальним є завдання щодо врегулювання порядку співробітництва компетентних органів державної влади України з Міжнародним кримінальним судом, ратифікація Римського статуту МКС та приведення вітчизняного законодавства у відповідність до положень цього Статуту. Або ж, як альтернативний підхід, варто опрацювати і варіант створення окремого міжнародного трибуналу, що займався б питаннями  воєнної агресії проти України.

Виступ д.ю.н., проф. Владислави Батиргареєвої

Модератором дискусійних панелей був доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.

Із науковими доповідями виступили науковці інституту: проф., д.ю.н, директорка Владислава Батиргареєва; ст. наук. співробітник, д.ю.н., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Михайло Шепітько; доц., к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Микола Пашковський.

Загалом у межах першої панелі виступили проф., д.ю.н., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Мовчан; доц., д.ю.н., керівник підрозділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України Юрій Луценко; доц., к.ю.н., в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права Державного біотехнологічного університету Юрій Шинкарьов; проф., д.ю.н, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Євген Письменський; проф., д.ю.н., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Володимир Шаблистий, доц., д.ю.н, професор кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Медицький; проф., д.ю.н., професор кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету Андрій Андрушко; доц., д.ю.н, професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» Юлія Коломієць. У другій панелі взяли активну участь к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ Роман Максимович; д.ю.н., проф., професор Національного університету «Одеська юридична академія» Вячеслав Туляков; д.ю.н., доц., завідувач науково-дослідної лабораторії, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ Лариса Брич; к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сергій Гринчак та к.ю.н., доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» Лілія Тімофєєва.

Двадцять другого жовтня 2022 року конференція продовжить свою роботу за напрямом «Проєкт нового КК України у фокусі сучасних викликів: яким йому бути?».

До нових зустрічей!