«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?»: другий день роботи конференції – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?»: другий день роботи конференції

Двадцять другого жовтня 2022 року продовжилась робота традиційної осінньої міжнародної наукової конференції за темою «Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?».

Другий день роботи конференції відбувався за напрямом «Проєкт нового КК України у фокусі сучасних викликів: яким йому бути?». Під час дискусії із науковою доповіддю виступив д.ю.н., проф., завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Інституту Анатолій Степанюк.

Активну участь в обговоренні взяв д.ю.н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Вячеслав Борисов.

Активну участь в обговоренні означеної проблематики взяли: д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Баулін; д.ю.н., проф., провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України Анатолій Музика; к.ю.н., доц., декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Денис Азаров; к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Киричко; к.ю.н., доцент кафедри прав людини та юридичної методології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віктор Смородинський; д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Андрій Ященко; д.ю.н., доц., професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії державної пенітенціарної служби Яна Триньова; к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Марін; д.ю.н., доц., професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ Дар’я Балобанова, к.ю.н., доц. доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тетяна Михайліченко.

Підводячи підсумки двох днів роботи конференції, науковці обмінялись пропозиціями до нового проєкту Кримінального кодексу України і висловили вдячність за цікаву дискусію, результати якої будуть відбиті, зокрема, у збірнику наукових праць.