Збірник 9 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 9

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik9.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 9

Харкiв
“Право”
2004

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ю.В. Баулін 
Кримінально-правові форми вчинення наркозлочинів організованим наркобізнесом.

А.П.Закалюк, В.І.Женунтій, О.Г.Кулик, О.О.Бова
Система інформації про причини і умови наркозлочинності в Україні: основні результати виконання наукового проекту.

А.Х. Степанюк 
Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання кримінально-виконавчого кодексу України.

Г.А. Матусовський
Особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

О.В. Сердюк, М.В. Буроменський, В.М. Стешенко, Р.Б. Хорольський Правове регулювання міграційних процесів як засіб попередження злочинності: соціологічний та порівняльно-правовий аналіз.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА І АСПІРАНТА

Н.В. Сибільова 
Сучасні тенденції структурних змін у системі принципів судового права.

М.А. Погорецький 
Засоби пізнання в оперативно-розшуковій діяльності.

Д.О. Гармаш 
Кримінальна відповідальність за порушення здійснення операцій з металобрухтом.

Н. Малихіна 
Функції та система повноважень Верховного Суду України.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

В.В. Голіна , В.С. Батиргареєва., Б.М. Головкін 
План заходів, спрямованих на формування у громадян антикримінальної культури, поширення знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жертвами злочинних проявів.

В.С. Зеленецький , Н.О. Гутрова, О.Г. Шило, В.М. Хотенець  
Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до кримінального та кримінально-процесуального законодавства України.