Збірник 7 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 7

Академiя правових наук України
Науково-дослiдний інститут вивчення проблем злочинності 

http://ivpz.org/images/stories/sbornik7.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 7

Харкiв
“Право”
2003

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сташис В.В., Борисов В.І., Дорош Л.В., Перепелиця О.І.
Кримінальне право України: проблеми теорії і практики астосування.

Грошовий Ю.М., Зеленецький В.С., Хотенець В.М., Сібільова Н.В.
Судова влада та проблеми її формування і функціонування.

Кальман О.Г., Христич І. О., Дарнопих Г.Ю., Чікіна Н.О.
Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочинності, планування і координації заходів боротьби з нею.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА I АСПIРАНТА

Сiбiльова Н. В.
Щодо поняття “Судове право” та сфери його застосування.

Сердюк О.В. 
Соціологічний підхід в дослідженні взаємодії міграційної політики та попередження злочинності в Європейському Союзі.

Кальман О.Г.
Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: економіко-правовий аспект.

Погорецький М.А.
Співвідношення пізнання і доказування в кримінальному процесі та місце в них оперативно-розшукової діяльності.

Сенаторов М.В.
Об’єкт злочину та його відображення в законі про кримінальну відповідальність.

Глинська Н.В 
Межі обґрунтування кримінально-процесуальних рішень.

Пам’яті Г.А. Матусовського.

Інформація про депоновані наукові праці.