Збірник 6 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 6

Академiя правових наук України
Науково-дослiдний інститут вивчення проблем злочинності

http://ivpz.org/images/stories/sbornik6.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 6

Харкiв
“Право”
2002

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матусовський Г. А., Багинський В. З., Голубєв В. О., Файєр Д. А.
Криміналістична характеристика способів вчинення злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

Шепітько В. Ю., Салтевський М. В., Борисенко І. В., Булулуков О. Ю., Губанов В. О., Когут С. О., Могильніков О. М., Виноградов М. М. 
Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі.

Голіна В. В., Батиргареєва В. С. 
Щодо детермінації незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

Кальман О. Г., Дарнопих Г. Ю., Чікіна Н. О. 
Методика аналізу впливу економіко-правових чинників при прогнозуванні економічної злочинності.

Дорош Л. В., Перепелиця О. О. 
Кримінально-правові аспекти відповідальності за контрабанду (ст. 201 КК України).

Степанюк А. Х., Любжина Т. К. 
Деякі питання діяльності персоналу у період реформування кримінально-виконавчої системи України.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА I АСПIРАНТА

Сiбiльова Н. В.
Судова влада в системі поділу влади.

Кальман О. Г. 
Аналіз сезонних коливань у динаміці економічної злочинності.

Глинська Н. В. 
Проблема обґрунтованості постанови слідчого про притягнення особи як обвинуваченого.

Гура Р.М.
Теоретичні питання взаємодії державних органів при виконанні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Демидова Л. М. 
Про кримінальну відповідальність за участь у злочинній організації.

Інформація про депоновані наукові праці.

НАШІ ВІТАННЯ

М. В. Салтевському – 85 років