Збірник 36 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 36

Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik_33.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 36

Харкiв
 “Право”
2018

 

 

 

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Голіна В. В., Шрамко С. С. Комплексна структура злочинності – основа вдосконалення запобіжної діяльності
Батиргареєва В. С. До питання безальтернативності положення ч. 5 ст. 176 Кпк україни та його відповідності вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Бабенко А. М. Регіональні особливості злочинності в містах і сільських районах Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.
Гребенюк М. В. Американська модель запобігання злочинності (на прикладі роботи поліції міста Нью-Йорка)
Тронько О. В., Диба Н. І. Кримінально-правові аспекти та проблемні питання кваліфікації бандитизму
Кушнір І. П. Кримінально-правове забезпечення охорони інформаційних відносин у прикордонній сфері
Христич І. О. Методики встановлення обсягів корупції у приватній сфері України
Дзюба А. Ю. До питання про заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до неповнолітніх за кримінальним законодавством України та фрн
Symkina A. Ye. International practice for Combating Corruption in the Private Sphere

 

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА,АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

 

Гіверц П. В. Криміналістичне дослідження саморобної вогнепальної зброї: класичні методики
і новітнє обладнання
Квітка О. О. До питання щодо змісту створення небезпеки для життя людей та настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 281 КК України)
Суходубов В. С. Типові сліди злочину – важливий елемент криміналістичної характеристики вбивств із метою заволодіння житлом громадян
Ткаченко Є. А. Неформальні практики у відновленні втрачених матеріалів кримінальних проваджень та можливі шляхи їх вирішення

Збірник № 36