Збірник 31 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 31

Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik_31.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 31

Харкiв
“Право”
 2016

 

 

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фріс П. Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правова політика у системі суспільних наук

Голіна В. В. Запобіжний вплив як категорія теорії і практики запобігання злочинності

Лобойко Л. М. Принцип наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України

Валуйська М. Ю. Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної науки

Борисов В. І., Крайник Г. С. Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України)

Демидова Л. М. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму

Колодяжний М. Г. Соціальна спрямованість Закону України «Про Національну поліцію» крізь призму міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність

Новіков О. В., Оберемко Ю. О. Причини латентної віктимізації населення: деякі вітчизняні та зарубіжні дослідження

Маршуба М. О. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан та основні стратегії протидії

Резнікова Г. І. Інформаційні технології у незаконній інсайдерській діяльності (криміналістичний аспект)

Резнікова О. І. Проблеми використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення судових дій

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА,
АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Шепітько М. В. Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя

Здоровило І. В. Актуальні питання запобігання злочинам, пов’язаним із порушенням правил охорони або використання надр, в Україні

Зінов’єва І. А. Опосередкований виконавець злочину: поняття та види

Калініна А. В. Громадянин як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях

Куп’янський М. Г. Роль огляду місця події при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств

Наваляна Я. Т. Кількісно-якісні показники латентних зґвалтувань

Смоляр Є. А. Прогресивна система виконання покарання в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України

Тарасенко Ю. М. Щодо впливу внутрушньо переміщених осіб на стан злочинності в Україні

Збірник № 31