Збірник 29 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 29

Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik_29.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 29

 Харкiв
 “Право”
2015

 

 

 

 

ЗМІСТ

ДО ІСТОРІЇ ІНСТИТУТУ

Борисов В.І., Батиргареєва В.С. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України: до 20 річниці створення

Демидова Л.М., Євтєєва Д.П. Академік В.В. Сташис і наукова діяльність сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю

Степанюк А.Х., Яковець І.С., Михалко І.С., Опанасенков О.І. Наукові розробки сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Голіна В.В. Об’єкт громадського запобіжного впливу у сфері протидії злочинності

Головкін Б.М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань

Батиргареєва В.С. Щодо недоліків практики реінтеграції бездомних осіб (на прикладі розв’язання конкретної ситуації)

Лобойко Л.М. Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності у кримінальному процесі

Шепітько В.Ю., Білоус В.В. Використання інформаційних технологій під час автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху

Демидова Л.М., Павленко Т.А. Акт судово-медичного освідування особи, здійсненого експертом як офіційний документ: проблеми слідчо-судової практики

Колодяжний М.Г. Стан корупції у Харківській області

Дубович О.В. Зарубіжний досвід боротьби із бездомністю та злочинами, що вчиняються осібами без визначенного місця проживання

Марочкін О.І. Особливості мотивування слідчим обвинуального акту

Овчаренко О.М. Система органів кримінальної юстиції в Україні й світі: порівняльний аналіз

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Пащенко О.О. Значення моралі для з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм

Івахненко О.А. Суб’єктивні ознаки хуліганських правопорушень

Рябчук С.В. Азартні ігри як соціально-психологічне явище: поняття, ґенеза, правове регулювання

Самойлова О.М. Кількісні та якісні показники умисних вбивств та умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинених особами похилого віку

Соколенко М.О. Алгоритмізація і творчий підхід у тактиці допиту

Усатова Т.І. Співвідношення проституції та інших форм організації надання сексуальних послуг: кримінологічний аналіз

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Борисов В.І., Демидова Л.М. Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість ХХ, ХХІ століть

Тютюгін В.І., Демидова Л.М. Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування», присвячена 90-річчю з дня народження академіка В.В. Сташиса

Огляд Всеукраїнського фестивалю науки в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114 від 12.02.2015 р.)

РЕЦЕНЗІЇ

Відгук офіційного опонента на дисертацію В.О. Копанчука «Кримінально-правова охорона  життя осіб у зв’язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст.  348, 379, 400 КК України)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (В.І. Борисов)

НАШІ ВІТАННЯ

Володимир Васильович Голіна

Збірник № 29