Збірник 2 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 2

Академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik2.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Випуск 2

Харкiв “Прапор”
1998

 

 

З М I С Т

Борисов В.I., Зеленецький В. С., Хотенець В.М.
Науковi дослiдження з питань боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю.

Матусовський Г.А., Бодянський Є.В., Бущан О.ТI., Багинський В.З., Городиський О.М.
Правоохороннi органи у боротьбi з органiзованою злочиннiстю: компетенцiя та взаємодiя.

Степанюк А.Х., Батиргареєва В. С.
Проблеми теорiї i практики виконання покарань.

Кальман О.Г., Христич I.О., Бойко Ю.Г.
Узагальнення практики боротьби зi злочиннiстю у сферi економiчної дiяльностi правоохоронних та правозастосовчих органiв.

Харкiвської областi за 1992 – 1997рр.

ЗАКОНОПРОЕКТНI РОБОТИ

Про правове регулювання та порядок проведення кримiнологiчної експертизи проектiв законодавчих актiв.

ЮВIЛЕЇ, ПАМ’ЯТНI ДАТИ    
Г.А. Матусовському – 75 рокiв