Збірник 19 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 19

Академiя правових наук України
Інститут вивчення проблем злочинності

http://ivpz.org/images/stories/sbornik19.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 19

Харкiв
“Право”
2010

 

 

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І., Дзюба Ю.П., Пономаренко Ю.А. Щодо подальшого вдосконалення захисту прав та законних інтересів потерпілого від злочину засобами кримінального права.

Голіна В.В., Головкін Б.М.  Кримінально-правові засоби у системі спеціально–кримінального запобігання злочинності.

Пащенко О.О. Дослідження проблеми соціальної зумовленності кримінального законодавства в роботах радянських криміналістів 70-х рр. ХХ сторіччя.

Тютюгін В.І., Ус О.В. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

Демидова Л.М. До проблеми  законодавчої техніки опису  майнової шкоди у кримінальному кодексі України.

Черевко К.О. Щодо проблеми визначення суб’єкта незаконного проведення аборту.

Гринчак С.В. До питання визначення об’єктивної сторони незаконної трансплантації.

Канцір В.С. Типологічні ознаки сучасного тероризму.

Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Блага А.Б., Шевченко Л.О. Суспільно-політичні та економічні передумови підвищеної криміногенності паливно-енергетичного комплексу як сфери матеріального виробництва.

Головкін Б.М. Проблемні питання детермінації корисливої насильницької злочинності та її проявів.

Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні.

Яковець І.С. Категорія «якість кримінально-виконавчого законодавства»: філософський та практичний аспекти.

Зеленецкий В.С. Онтологические основы доследственного уголовного процесса.

Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування.

Шило О.Г.  Проблеми удосконалення законодавства України, що регулює предмет судового оскарження на досудових стадіях кримінального процесу.

Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Ізетов А.Е. Поняття втягнення у вчинення терористичного акту та його місце у системі терористичних злочинів.

Кузнєцов Р.В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства  на забезпечення права засуджених на правову допомогу.

Павлюк Н.В. Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття

Збірник № 19