Збірник 16 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 16

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik16.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 16

Харкiв
“ТОВ “Кроссроуд””
2008

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов ВІ., Демидова Л.М., Пащенко О.О.
Застосування кримінально-правових норм органами досудового слідства та прокурором: поняття, ознаки та стадії.

Лемешко О.М. 
До проблеми підвищення ефективності правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю.

Дорош Л.В. 
Щодо ефективності застосування законодавства про кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю. 
Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та основні принципи її формування.

Голіна В.В., Головкін Б.М. 
Загальне запобігання злочинності як одна з цілей кримінального законодавства (кримінологічний підхід).

Батиргареєва В.С. 
Соціальна політика запобігання рецидивній злочинності: історія, сучасність, майбутнє.

Шостко О.Ю., Дунаєва Т.Є. 
Нормативно-правові акти Європейського союзу і Ради Європи у сфері протидії організованій злочинності.

Дарнопих Г.Ю. 
Енергетична безпека України: стан, проблеми, перспективи.

Блага А.Б., Мартиненко О.А. 
Історичний нарис законодавчого забезпечення боротьби зі злочинністю у паливно-енергетичному комплексі.

Яковець І.С.
Оцінка ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України її персоналом.

Лисодєд О.В.
Обмеження і позбавлення волі: окремі аспекти правового статусу засуджених.

Четверикова О.С.
До питання щодо визначення базових критеріїв вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі.

Опанасенков О.І. 
Сучасні законодавчі підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання осіб, позбавлених волі.

Зеленецкий В.С.
Функциональное назначение уголовного дела (часть первая).

Шило О.Г.
Проблеми правового забезпечення права на суд, встановлений законом, в кримінальному процесі України.

Глинська Н.В. 
Поняття та сутність ефективності кримінально-процесуальної діяльності.

Овчаренко О.М. 
Деякі проблеми реформування судової системи України.

Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. 
Проблеми забезпечення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Михайлов В.Є. 
Теоретичні та практичні проблеми визнання особи суб’єктом злочину зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст.130 КК України).

Зайда В.В. 
Предмет злочину, передбаченого ст.216 КК, його зміст та загальні ознаки.

Корягіна А.М. 
Докримінальні взаємовідносини жертви та злочинця.

Копилова М.А.
Кримінологічна характеристика злочинів проти власності на курортах південно-східного узбережжя АРК.

Колодяжний М.Г.
Особливості кримінологічної характеристики особи насильницького вимагача.

Кириченко І.В.
Кримінологічна характеристика окремих злочинів, що вчиняються у сфері обігу спирту та тютюну (статті 204, 216 КК України).

Михалко І.С.
Загальна характеристика принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених.

Синчук О.В. 
Природа типових версій.

РЕЦЕНЗІЇ

Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. Рецензія на обґрунтування щодо проведених досліджень із розроблення програмного забезпечення «GRAFIT». 

Збірник № 16