Збірник 14 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 14

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik14.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 14

Харкiв
“ТОВ “Кроссроуд””
2007

 

З М I С Т

Кальман О.Г., Христич І.О.
Основні тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасних умовах.

Головкін Б.М. Системний підхід до поняття тяжкої корисливо-насильницької злочинності.

Демидова Л.М., Дорош Л.В. Щодо проблем визначення розміру шкоди, заподіяної злочином, та розміру штрафу за Кримінальним кодексом України.

Демидова Л.М. «Майно» і «майнова шкода» за законодавством Англії та України: порівняльний аналіз.

Дорош Л.В. Статева недоторканість особи та її кримінально-правова охорона.

Панов М.М. Платіжні картки як предмет злочину, передбаченого ст.200 КК України.

Федосєєв В.В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (коментар до ст.332 КК України).

Головкін Б.М., Блага А.Б., Шевченко Л.О., Шрамко С.С. Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій і корисливо-насильницькій злочинності жінок в Україні.

Батиргареєва В.С. Вплив місць позбавлення волі на розвиток злочинної «кар’єри» рецидивістів.

Яковець І.С. Міжнародна практика оцінки ефективності діяльності системи виконання кримінальних покарань.

Любжина Т.К. Права жінок, засуджених до позбавлення волі.

Зеленецкий В.С. Эксплутационные свойства уголовного дела.

Погорецький М.А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводу до порушення провадження у кримінальній справі.

Глинська Н.В. Методичні засади визначення критеріїв для оцінки доброякісності кримінально-процесуальних рішень.

Шепітько В.Ю. Роль типових тактичних операцій в системі забезпечення ефективності досудового слідства.

Журавель В.А. Проблеми ефективності організаційно-тактичних засобів розслідування злочинів.

Ковтуненко Л.П. Проблеми алгоритмізації діяльності слідчого в ситуаціях, що виникають у ході проведення окремої слідчої дії.

Авдєєва Г.К. Проблеми формування методів судової експертизи.

Сіроджа І.Б.,Смородін М.О.,Смородіна О.С. Використання засобів інженерії квантів знань для ідентифікації людини за фотопортретом з метою боротьби зі злочинністю.

Шостко О.В. Законодавчі та практичні аспекти боротьби з організованою злочинністю в Італії.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Баулін Ю.В., Зеленецький В.С.
Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю («круглий стіл»).

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Попрас В.О. 
Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях залежно від ступеня тяжкості злочину.

Семикіна Л.О. 
Теоретичні проблеми способу вчинення вимагання.

Кічигіна С.С. 
Концептуальні підходи до формування методики розслідування злочинів у сфері обігу цінних паперів.

НАШІ ВІТАННЯ

Володимир Ілліч Тютюгін