Збірник 13 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 13

Академiя правових наук України
 Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik13.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 13

Харкiв
“ТОВ “Кроссроуд””

 2007

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Голіна В.В., Ємельянов В.П., Лукашевич С.Ю., Колодяжний М.Г., Самойлова О.М. 
Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчинюються неповнолітніми.

Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Лисодєд О.В., Христич І.О., Авілова О.М. 
Теоретичні та прикладні проблеми законодавчого, матеріально-технічного, фінансового, організаційно-кадрового, інформаційно-аналітичного та іншого ресурсного забезпечення діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.

Степанюк А.Х. , Яковець І.С., Четверикова О.С. 
Виконання покарання як стадія кримінальної відповідальності.

Шепітько В.Ю., Сіроджа І.Б., Авдєєва Г.К., Іванов В.Г., Ломоносов Ю.В.,Борисенко І.В., Іванова Ю.С., Керик Л.І., Затенацький Д.В.
Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності правоохоронних органів: тенденції та перспективи.

Журавель В.А., Веліканов С.В., Кисельова С.С.
Криміналістичні засоби протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Лемешко О.М.
До проблеми підвищення якості кримінального законодавства в частині регламентації 
можливих станів потерпілої особи (на прикладі уразливого і безпорадного станів та матеріальної чи іншої залежності).

Пащенко О.О. 
До питання про спеціальну (професійну) осудність в кримінальному праві.

Батиргареєва В.С. 
Рецидивні злочинці у ракурсі проблеми визначення феномену особи злочинця.

Яковець І.С. 
Проблема визначення поняття «ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України».

Сердюк О.В. 
Інтеграція кількісних та якісних методів в соціально-правових дослідженнях злочинності.

Зеленецкий В.С. 
Реставрационные меры защиты уголовных дел.

Карабут Л.В. 
Щодо визначення поняття принципу публічності у кримінальному процесі.

Авдєєва Г.К. 
Характеристика контрафактної аудіовізуальної продукції.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА І АСПІРАНТА

Герасименко В.П. 
Заміна покарання в стадії його призначення.

Миронова В.О. 
Кримінальна відповідальність за вчинення насильства над військовополоненими та цивільним населенням (проблеми кваліфікації).

Дунаєва Т.Є. 
Кримінологічні характеристика особи злочинця, що вчинив службову недбалість.

НАШІ ВІТАННЯ

Віолетта Омелянівна Коновалова

Володимир Серафимович Зеленецький