Збірник 12 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 12

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik12.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 12

Харкiв
“ТОВ “Кроссроуд””
2006

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І., Пащенко О.О. 
Питання закону про кримінальну відповідальність.

Баулін Ю.В.
Тенденції розвитку сучасного кримінального права України.

Кальман О.Г. 
Стан злочинності в Україні і деякі проблеми реформування правоохоронних органів.

Батиргареєва В.С. 
Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Україні (рівень, структура, динаміка).

Яковець І.С. 
Поняття та зміст політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Пилипчук В.Г.
Щодо проблеми визначення понятійно-категоріального апарату у сфері державної безпеки.

Ємельянов В.П. 
Проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з Кримінальним кодексом України.

Фєдосєєв В.В. 
Поняття недоторканості державних кордонів України та деякі питання їх кримінально-правової охорони.

Лемешко О.М. 
Кваліфікація незаконного рішення, прийнятого судом про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Глинська Н.В. 
Проблема істини як мети доказування в сучасному кримінальному процесі.

Зеленецкий В.С. 
Факторы, обусловливающие защиту уголовных дел от преступных посягательств.

Дорош Л.В., Курило О.М. 
Деякі особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення та організація роботи апеляційного суду щодо недопустимості жорстокого поводження із затриманими особами.

Мірошниченко С.С. 
Форми і засоби прокурорського реагування на фактори, що обумовлюють кримінальну діяльність організованих злочинних угруповань.

Журавель В.А. 
Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Веліканов С.В. 
Слідчий огляд при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Шепитько В.Ю., Иванов В.Г., Ломоносов Ю.М., Керик Л.И. 
Технико-криминалистическое исследование цифровых изображений документов.

Авдєєва Г.К. 
Проблеми автоматизації експертних досліджень аудіовізуальної продукції.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА І АСПІРАНТА

Гармаш Д.О. 
Характеристика ознак протиправного діяння при порушенні порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Кириченко І.В. 
Щодо криміналізації фактів незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів).

Лукаш А.С. 
Питання віктимологічного попередження згвалтувань.

Четверикова О.С. 
Індивідуалізація виконання покарання: вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі.

Ліпницький В.А.
Проблеми удосконалення законодавчого регулювання режиму позбавлення волі.

Дуюнова Т.В. 
Організація праці засуджених до довічного позбавлення волі.

Зінченко І.Л. 
Проблемні питання реалізації принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист під час досудового провадження.