Збірник 11 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 11

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik11.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 11

Харкiв
“ТОВ “Кроссроуд””
2006

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Голіна В. В., Ємельянов В. П., Головкін Б. М., Батиргареєва В. С. 
Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті.

Кальман О. Г., Дарнопих Г. Ю., Христич І. О., Дунаєва Т. Є.
Службова злочинність в Україні: проблеми її попередження.

Наден О. В.
Кримінальний закон – форма вираження норм кримінального права.

Шаповалова О.А.
Штраф як вид покарання за злочини у сфері господарської діяльності.

Радіонов І. І.
Кримінальна відповідальність за бандитизм – історія та перспективи.

Ковітіді О. Ф.
Звільнення від покарання та його відбування за хворобою.

Сердюк О. В., Ус М. В.
Оптимальність законодавчого регулювання відповідальності за порушення виборчих прав: соціально-правове дослідження.

Батиргареєва В. С.
Структура сучасного рецидиву злочинів в Україні.

Зеленецкий В. С.
Атрибутивные свойства уголовного дела.

Тищенко О. Т.
Проблемні питання апеляційного оскарження рішення суду щодо застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Михалко І. С.
Захист свідків у справах про корупцію: порівняльно-правовий аналіз на прикладі досвіду деяких країн Європи.

Журавель В. А., Волобуєв А. Ф.
Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст.23 і 231 КПК України).

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА І АСПІРАНТА

Шило О. В. 
Проблемні питання закриття кримінальної справи із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Пономарчук О. В.
Кримінальна відповідальність за вбивство матір”ю новородженої дитини в сучасному законодавстві зарубіжних країн.

Зінченко І. Л. 
Поняття принципів кримінального процесу України та їх нормативний характер.

Скрипіна Ю. В. 
Функції слідчого судді у кримінальному процесі за проектом КПК України.

Фунікова О. В.
Проблеми класифікації запитань у криміналістиці.

Кисельова С. С. 
Причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів у сфері обігу цінних паперів, та заходи їх запобігання.

Четверикова О. С. 
Етапи та суб”єкти здійснення вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі.

Яковець І. С. 
Медіація на стадії виконання покарання як показник виправлення засуджених.

Дунаєва Т. В.
Окремі питання виконання покарання та звільнення від його відбування засуджених до довічного позбавлення волі.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Зеленецький В. С., Куркін М. В., Погорецький М. А. 
Про основні напрямки вдосконалення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».