Збірник 1 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 1

Академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивченя проблем злочинностi

Питання боротьби зi злочиннiстю

http://ivpz.org/images/stories/sbornik1.jpgЗбiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 1

Харкiв “Прапор”
1997

 

 

З М I С Т 

Тацій В.Я. 
Читачам та редакційній колегії Збірника наукових праць.

Борисов В.І.
Слово до читача.

Від редколегії: Кожевніков Г.К., Давиденко Л.М., Коновалова В.О., Хотенець В.М., Янович Ю.П. Науково обґрунтовані норми навантаження та належні умови праці слідчих підрозділів як важливий чинник їх якісної діяльності.

Зеленецький В.С. Рекомендації правоохоронним і судовим органам “Про принципи впровадження результатів наукових досліджень у практику боротьби зі злочинністю”.

Салтєвський М.В., Дрюченко О.Я., Голобродський О.Ю., Губанов В.О., Фурса В.І. Проблеми розробки науково-прикладних програм використання досягнень науки і техніки у боротьбі з найбільш тяжкими злочинами.

ЗАКОНОПРОЕКТНI РОБОТИ

Про стан законодавства щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю та пропоновані зміни і доповнення до нього.

Ювілеї, пам’ятні дати

М.В. Салтєвському – 80 років