За підсумками державної атестації Інститут визнано установою-лідером – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

За підсумками державної атестації Інститут визнано установою-лідером

У першому півріччі цього року Інститут пройшов державну атестацію.

Серед чотирьох класифікаційних груп експертна комісія віднесла Інститут до І (найвищої) класифікаційної групи, до якої входять наукові установи-лідери, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

Під час процедури атестації враховувалися кадровий потенціал; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників; організація та рівень досліджень за певним науковим, науково-технічним напрямом; основні результати наукової і науково-технічної діяльності; міжнародне науково-технічне співробітництво; практична цінність результатів діяльності для держави; фінансово-економічна діяльність.

Класифікаційна група визначалася на підставі двох оцінок: класифікаційної (за об’єктивними показниками діяльності установи шляхом заповнення Інститутом електронної форми в інформаційно-аналітичній системі з отриманням певної оцінки) та рейтингової, яка визначалася експертною групою на підставі аналізу наданих установою відомостей, аналітичної записки та з урахуванням особливостей діяльності Установи, напрямів наукових досліджень та перспектив її розвитку як середнє арифметичне значення рейтингових оцінок, визначених кожним членом експертної групи, яка проводила оцінювання. Класифікаційна оцінка Інституту склала 3,87 балів, а рейтингова – 4,48 балів.

У результаті обидві оцінки відповідали діапазону значень І класифікаційної групи (3,81 балів – 5,0 балів) і тому експертна комісія автоматично віднесла Інститут до вказаної групи.

Для нас цей результат не був несподіванкою – ми очікували на нього і попередньо проведене самооцінювання підтверджувало наші сподівання. Водночас надзвичайно приємно, що незалежні експерти поставили високі оцінки показникам нашої роботи.

Особливо важливим для нас стало визнання установою-лідером напередодні 25-річного ювілею Інституту. Такий статус мотивує, надихає й водночас зобов’язує і позначає подальші висоти у майбутніх пошуках.

Висновок про результат державної атестації Інституту за результатами засідання експертної комісії затверджено наказом МОН України «Про результати державної атестації наукових установ» від 17.06.2020 р. № 817.

Посилання:

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/74773/

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/atestatsiya-ustanov/2020/06/17/Zvedena%20tablytsya%20rezultativ.pdf

Аеросвітлина: Василь Білоус.