Засідання конкурсної комісії – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Засідання конкурсної комісії

21 жовтня в Інституті відбулося засідання комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад головного та наукового співробітників відділу кримінологічних досліджень та наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На участь у конкурсі на кожну із вакантних наукових посад подано по одній кандидатурі. Члени конкурсної комісії розглянули надані конкурсантами документи та провели з ними співбесіди.

За результатами голосування одноголосно затверджено рішення щодо обрання:

  • на посаду головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень – д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Голіну В.В.
  • на посаду науково співробітника відділу кримінологічних досліджень – к.ю.н. Калініну А.В.
  • на посаду наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою – Клепку Д.І.