Засідання вченої ради 30 жовтня 2019 р. – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Засідання вченої ради 30 жовтня 2019 р.

30 жовтня 2019 р. на засіданні вченої ради Інституту заслухано наукову доповідь наукового співробітника лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Павлюк Н.В., присвячену питанню застосування науково-технічних засобів та інноваційних продуктів у діяльності органів досудового розслідування. Тема виступу викликала зацікавленість та багато запитань із приводу того, наскільки ці інноваційні технології є доступними в Україні та масштаби їх застосування.

       З інформацією про роботу сектора дослідження проблем запобігання злочинності виступив головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, д.ю.н., проф. Голіна В.В., який виклав основні напрями діяльності наукового підрозділу за рік.

На вченій раді проведені вибори кандидатів на заміщення вакантних наукових посад головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень, наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень, наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою. За результатами таємного голосування на посаду головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень обрано д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Голіну В.В.; наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень – к.ю.н. Калініну А.В.; наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою – к.ю.н. Клепку Д.І.

На засіданні розглядалися й інші питання, зокрема: обговорені та затверджені індивідуальні плани роботи та теми дисертацій аспірантам Інституту першого року навчання; рекомендовано до друку Вип. 38 збірника наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю», оновлено склад його редколегії та ін.