Засідання вченої ради Інституту – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Засідання вченої ради Інституту

Двадцять шостого лютого 2020 р. проведено засідання вченої ради, під якого розглянуто низку питань, що стосуються діяльності Інституту.

Центральним питанням порядку денного стала наукова доповідь на тему «Стан і детермінанти корупції у приватній сфері» із якою виступив науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, к.ю.н. Олег Новіков. Він продемонстрував презентацію, у якій навів основні статистичні показники та ознаки цього злочину. Так само доповідач виокремив детермінанти корупції у приватній сфері, які класифікував на такі групи: економічні, нормативно-правові, організаційно-управлінські, соціально-психологічні. Презентована доповідь викликала багато запитань та жвавих дискусій.

Про основні результати наукової діяльності сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності за рік поінформувала завідувачка відділу проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., с.н.с. Наталія Глинська. Зокрема, доповідачка звернула увагу на значну кількість підготовлених науково-правових висновків на запити суддів Верховного Суду та адвокатів, ініціативну законопроектну роботу та термінових доручень, які надходять від комітетів Верховної Ради України.

На засіданні також обговорювалися питання щодо рекомендації до друку навчально-практичного посібника «Кримінально-виконавче право» (для підготовки до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів), підготовленого старшим науковим співробітником, к.ю.н. Автуховим та затвердження теми дисертаційного дослідження аспірантці Інституту.