Запрошуємо до участі у науково-практичному “круглому столі” “ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ” (12 грудня 2022 р.) – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Запрошуємо до участі у науково-практичному "круглому столі" "ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ" (12 грудня 2022 р.)

Шановні колеги, 12 грудня 2022 року  в Інституті відбудеться науково-практичний “круглий стіл” «Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень», присвячений Всеукраїнському тижню права. Форма участі – заочна.

Запрошуємо взяти участь у дискусіях за такими тематичними орієнтирами:

✓ формування цифрової криміналістики та її роль в розслідуванні кримінальних правопорушень;

✓ впровадження інноваційних методів та застосування цифрових технологій в криміналістиці та судовій експертизі;

✓ цифрова інформація у розслідуванні кримінальних правопорушень;

✓ проблеми використання цифрової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень.

Вимоги до оформлення тез: обсяг – до 4 стор. формату A4; береги – 20 мм; шрифт – Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; посилання по тексту у квадратних дужках [1, c. 23]. Обов’язково зазначається список літератури, який подається відповідно до вимог ДСТУ.

Приймаємо не лише одноособові наукові матеріали, а й тези наукових доповідей, підготовлені колективом авторів.

За результатами роботи “круглого столу” буде виданий електронний збірник наукових матеріалів, опублікування матеріалів у якому безкоштовне. Звертаємо увагу, що отримані тези наукових доповідей та повідомлень видаватимуться в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, які не відповідають напрямку круглого столу та/або вимогам щодо їх оформлення.

Для участі необхідно не пізніше 12 грудня 2022 року надати тези наукових доповідей та повідомлень на електронну адресу: sokol.nik.aleks@gmail.com.

Відповідальний за організацію “круглого столу”

Соколенко Микита, тел. 050-6666-329