Велика українська кримінологічна енциклопедія – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Велика українська кримінологічна енциклопедія

«Енциклопедії самі собою не з’являються — вони мають своїх мудрих творців» (Олесь Гончар).

Наукова бібліотека Інституту поповнилась двутомним виданням “Велика українська кримінологічна енциклопедія” (2021). Ініціатором створення цієї фундаментальної праці є Кримінологічна асоціація України. Багато зусиль для того щоб це видання побачило світ доклав доктор юридичних наук, професор Олексій Литвинов, ставши його науковим редактором. 

Ця масштабна академічна праця присвячена кримінологічній науці. Поряд із загальноприйнятим, усталеним тлумаченням, у деяких статтях видання висвітлене й авторське бачення або розуміння того чи іншого явища. Саме завдяки цьому зберігається принцип плюралізму мислення, оригінальність кругозору і сміливості авторів. Тому недаремно матеріал щодо розуміння окремих термінів представлено у кількох варіантах, що підготовлені різними науковцями. Це видання стало чудовим майданчиком «зіткнення» альтернативних і навіть суперечливих думок. Все це свідчить про динамічність розвитку кримінологічної науки та широке коле явищ, які знаходяться у фокусі її пізнання.

Авторами енциклопедії є академіки і члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, науковці науково-дослідних установ і провідних вищих навчальних закладів юридичного профілю, висококваліфіковані юристи-практики. Серед них й чимало науковців нашого Інституту: Владислава Батиргареєва, Володимир Голіна, Юрій Данильченко, Максим Колодяжний, Анатолій Степанюк, Дарина Євтєєва, Сабріє Шрамко, Олена Гальцова, Аліна Калініна, Наталія Глинська, Галина Авдєєва.

Енциклопедія буде цікава не лише науковцям, але й працівникам правоохоронних органів, фахівцям у галузі державного управління, представникам громадськості і широкому колу читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.