Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії

Дев’ятого липня 2020 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар на тему «Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії». Захід організовано та проведено зусиллями НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Кримінологічної асоціації України, НДІ публічної політики і соціальних наук. Науковий онлайн простір об’єднав понад 70 учасників із майже 10 провідних установ і організацій України.

Метою проведення заходу стало обговорення низки питань, що стосуються ролі емпіричних досліджень в галузі права та правоохоронної діяльності, методології проведення сучасних досліджень та їх значення у практичній площині.

Ідея підняття на поверхню цієї складної теми виникла невипадково, адже за швидким темпом життя та бажанням отримувати миттєві результати нівелювалися основні ідеї позитивізму.

Модераторами заходу виступили: к.соц.н., доцент Олексій Сердюк та к.ю.н., доцент Артем Голубов.

Доповідачі: д.ю.н., с.н.с Владислава Батиргареєва, д.ю.н., проф. Олексій Литвинов та д.ю.н., проф. Юрій Орлов торкнулися історії становлення емпіричного правознавства, філософських питань, що виникають у процесі осмислення розуміння цього словосполучення, а також значення емпіричних досліджень у правовій науці.

Практичні аспекти та безпосередньо використання отриманих даних у правозастосовній діяльності розкрили д.ю.н., с.н.с Ірина Яковець та к.соц.н., доцент Олексій Сердюк.

В обговоренні зі своїм баченням визначення «емпіричне правознавство» та ролі емпірико-правових досліджень у науці виступив д.ю.н., професор, академік НАПрН України Вячеслав Борисов.

На завершення наукової дискусії організаторами наголошено, що це перший захід із серії запланованих на цю тематику. Наступна наукова подія запланована на осінь цього року.