Електронні джерела – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Електронні джерела

Сівробітники та здобувачі Інституту мають змогу користуватися електронними джерелами, наявними у фонді бібліотеки установи. Окрім того, Інститут має доступ до міжнародних наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, а також до великої бази електронних джерел на порталі Research4Life (ознайомитися з інструкцією для користувачів якого можна за посиланням).

Наукові праці фахівців Інституту та колег

I ДИСЕРТАЦІЇ

Бабенко А. М.

Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання

II МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ ВИДАННЯ

Міжнародні стандарти та національна кримінально-правова політика у сфері охорони інформаційної безпеки : монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, М. В. Карчевського, М. В. Шепітька

Альманах наукових праць фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України за результатами досліджень у 2022 р.

Новітні кримінально-правові дослідження – 2021 : Альманах наукових праць 

Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових досліджень 

Пашков В.М., Гнедик Є.С.

Правове регулювання медичного туризму в умовах війни в Україні : монографія

Фріс П. Л.

Ідеологія кримінально-правової політики

І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

Заярний О. А.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИЙ АСПЕКТ 

Борисов В. І.

Вибрані праці

Голіна В. В.

Вибрані праці

Тацій В. Я.,  Демидова Л. М.,  Борисов В. І., Гуторова Н. О., Євтєєва Д. П., Пащенко О. О. та ін.

Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України 

 Тацій В. Я.,  Борисов В. І.,Демидова Л. М. та ін.

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування 

Shepitko V.

Introduction to criminalistics

Пащенко О. О.

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

Марочкін О. І.

Мотивування процесуальних рішень слідчого

 Зінов’єва І.А., Киричко В.М., Овчаренко О.М., Почерніна Л. І.,  Дунаєва Т.Є., Борисов В.І., Шило О.Г., Шостко О.Ю.

Актуальні проблеми протидії корупції

 Глинська Н. В.,  Лобойко Л. М., Марочкін О. І., Москвич Л.М. , Шило О.Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

Шило О. Г., Глинська Н. В., Марочкін О. І., Подкопаєв С. В., Клепка Д. І., Рєпіна Ю. С.

Єдність судової практики у вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України

Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. 

Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз

Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Шевчук  В. М. та ін.

Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження

Авдєєва Г. К.

Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)

Автухов К. А., Гальцова О. В., Кутєпов М. Ю.

Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування 

Бабенко А. М.

Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір

Голіна В. В., Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г.

Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні

Голіна В. В., Маршуба М. О.

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине

Голіна В.В., Марченко М.Ю., Колодяжний М.Г., Лукашевич С.Ю., Шрамко С.С., Самойлова О.М., Калініна А.В.

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід

Голіна В.В., Батиргареєва В.С., Колодяжний М.Г., Шрамко С.С., Данильченко Ю.Б., Калініна А.В., Маршуба М.О.

Зменшення можливостей вчинення злочинів: стратегічний підхід

Голіна В.В., Шрамко С.С.

Культурологія безпеки дорожнього руху в Україні: теорія та практика запобігання автотранспортним правопорушенням

Головкін Б. М.

Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері

Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання

Злочинність у паливно-енергетичній сфері україни: кримінологічна характеристика та запобігання

Головкін Б.М., Новіков О.В., Батиргареєва В.С., Христич І.О., Панова С.В., Дзюба А.Ю.

Запобігання корупції у приватному секторі

Калініна Аліна Владиславівна 

Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання : монографія

Колодяжний Максим Геннадійович

Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні

Стратегія Vision Zero: уроки для України

Новікова Катерина Андріївна

Обмеження свободи як вид покарання

Лобойко Леонід Миколайович

Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудові провадження

Овчаренко Олена Миколаївна

Доступність правосуддя та гарантії його реалізації

Зеленецький Володимир Серафимович, Лобойко Леонід Миколайович

Доследственный уголовный процесс

 

III ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, НОРМАТИВНИХ АКТІВ, СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, НОРМОПРОЄКТНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства 

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р.: проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства 

Збірник науково-правових висновків фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України на запити Верховного Суду у 2021 р.

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2021 р.: проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства

Убезпечення дорожнього руху в Україні : зб. норм. актів. Харків, 2022.

Міжнародно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху : зб. норм. актів. Харків, 2022.

Безпека особи під час воєнного стану : пам’ятки для населення. Харків , 2022.

Збірник статистичних даних щодо стану безпеки дорожнього руху в Україні у 2018–2022 роках. Харків, 2023.

Стратегії безпеки дорожнього руху ЄС та зарубіжних країн : зб. норм. актів. Харків, 2023.

Збірник науково-аналітичної діяльності фахівців НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на запити Верховної Ради України у 2022 р.

Збірник ініціативної нормопроєктної діяльності фахівців НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України в межах реалізації фундаментальних досліджень у 2022 р.

Збірник науково-правових висновків фахівців НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на запити Верховного Суду у 2022 р.

Збірник науково-аналітичних матеріалів фахівців НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України щодо актуальних питань діяльності Офісу Генерального прокурора у 2022 р.

Збірник пропозицій та роз’яснень з актуальних питань права в умовах війни фахівців сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. Харків: Право, 2022.

Аналітична записка щодо можливості цифровізації механізмів пріоритезації кримінальних проваджень. Харків, 2023.

Аналітична довідка щодо меж застосування штучного інтелекту в кримінальному провадженні. Харків, 2023.

Криміналізація інфікування вірусом імунодефіциту людини в Україні: медична наука проти безпідставного кримінального переслідування людей, які живуть з ВІЛ : збірник аналітичних матеріалів. Харків, 2023. 

IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ

Інноваційні методи, засоби та технології в криміналістиці та судовій експертизі : наук.-практ. посібник : електрон. наук. вид. / Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К., Коновалова В. О. та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків, 2023. 

V НАРИСИ

БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності)

СУЧАСНИЙ ВИМІР КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. LIBER AMICORUM НА ЧЕСТЬ АКАДЕМІКА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВА

ШЛЯХ У НАУКУ: РОЗПОВІДЬ ПРО ВЧИТЕЛЯ

НАРИСИ ДО ІСТОРІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

VІ ЖУРНАЛИ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №1

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №2

Науковий вісник Сіверщини №1

Науковий вісник Сіверщини №2

Науковий вісник Сіверщини №3

VIІ ДАЙДЖЕСТИ

Реалізація прав засуджених в суспільстві змін: науковий і прикладний дискурс. Дайджест стендових доповідей науково-методичного семінару у формі круглого столу онлайн (04 квіт. 2023 р., м. Харків) : електрон. наук. вид. / уклад.Пивоваров В.В., Ворожбіт-Горбатюк В. В. Харків : Право, 2023.