Докторантура – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Докторантура

Докторантура

Прийом до докторантури за спеціальністю:

– 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи в інших державних та недержавних установах.

Вступники до докторантури подають на ім’я директора Інституту (або його заступника) такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

6) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

7) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата
наук.

Документи подаються з моменту опублікування оголошення за адресою:

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

Телефони для довідок:

приймальня: 715-62-08, 700-65-81