Грантові проєкти – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Грантові проєкти

ПОТОЧНІ ПРОЄКТИ

Проєкт “Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії глорифікації збройної агресії рф в Україні”

Реєстраційний номер: 2022.01/0060

Грантодавець: Національний фонд досліджень України

Термін виконання: IІІ квартал 2023 р. – IV квартал 2024 р.

Виконавці: В. С. Батиргареєва,  Н. В. Нетеса, Д. П. Євтєєва,  А. М. Бабенко, М. В. Карчевський, А. В. Лапкін, К. А. Новікова, Д. О. Куковинець. 

Технічний супровід: О. І. Ткаченко.

Мета проєкту – на підставі з’ясування сутності, генези, наслідків, «зон» сприйняття населенням України явища глорифікації та з урахуванням зарубіжного й національного досвіду буде розроблено систему заходів з протидії глорифікації, які сприятимуть досягненню стану національної єдності, забезпечать дотримання принципу пропорційності між заходами
репресії щодо колаборантів і соціальної підтримки населення українських територій та можуть слугувати орієнтиром для інших країн у їх протидії інформаційному впливу рф.

 

Проєкт “Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель

Реєстраційний номер: 2022.01/0204

Грантодавець: Національний фонд досліджень України

Термін виконання: IІІ квартал 2023 р. – IV квартал 2024 р.

Виконавці: В. М. Пашков, Ю. В. Орлов, А. М. Ященко, В. І. Павликівський, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна, О. В. Новіков, Д. І. Клепка. 

Технічний супровід: Ю. С. Лимаренко.

Мета проєкту – сприяти усебічному захисту прав людини, відбудові миру й сталого розвитку на засадах справедливої та ефективної системи юстиції у повоєнний період через розробку концепції перехідного правосуддя для України та теоретичної моделі механізму її реалізації.

 

 

ЗАВЕРШЕНІ ПРОЄКТИ

Проєкт “Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні”

Реєстраційний номер: 2020.01/0155

Грантодавець: Національний фонд досліджень України

Термін виконання: IV квартал 2020 р. – IV квартал 2021 р.

Виконавці: В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна.

Технічний супровід: Н. О. Ізотова, Д. О. Куковинець. 

Мета проєкту – визначити соціальні, правові, кримінологічні та інші негативні для України та українського суспільства наслідки від поширення різних пандемій та епідемій, розробити концепцію безпечного для громадян соціального та правового середовища, вільного від наслідків пандемій та епідемій.

Матеріали конференцій, проведених на виконання проєкту:

Соціально-правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2020. 48 с.

Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2021. 124 с.

Аналітичні матеріали:

Аналітична довідка з пропозиціями щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування у період боротьби з пандеміями й епідеміями та режиму карантину

Звіт про результати анкетування щодо наслідків пандемії COVID-19 та шляхів їх усунення. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 93 с.

Пам’ятки для населення:

Як не бути обманутим при лікуванні від пандемії та епідемії

Як не стати жертвою насильницького злочину у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою домашнього насильства у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою крадіжки у період пандемії та епідемії

Як убезпечити себе від побутового пияцтва та алкоголізму у період пандемії та епідемії

Як уникнути корупційних ризиків суб’єктам підприємництва у період пандемії та епідемії

 

Інститут – інфопартнер на офіційних сайтах місцевих рад та / або держадміністрацій
(щодо поширення аналітичних довідок та пам’яток для населення)