Грантові проєкти – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Грантові проєкти

Проєкт “Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні”

Реєстраційний номер: 2020.01/0155

Грантодавець: Національний фонд досліджень України

Термін виконання: IV квартал 2020 р. – IV квартал 2021 р.

Виконавці: В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна.

Технічний супровід: Н. А. Ізотова, Д. О. Куковинець. 

Мета проєкту – визначити соціальні, правові, кримінологічні та інші негативні для України та українського суспільства наслідки від поширення різних пандемій та епідемій, розробити концепцію безпечного для громадян соціального та правового середовища, вільного від наслідків пандемій та епідемій.

Матеріали конференцій, проведених на виконання проєкту:

Соціально-правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2020. 48 с.

Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2021. 124 с.

Аналітичні матеріали:

Аналітична довідка з пропозиціями щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування у період боротьби з пандеміями й епідеміями та режиму карантину

Звіт про результати анкетування щодо наслідків пандемії COVID-19 та шляхів їх усунення. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 93 с.

Пам’ятки для населення:

Як не бути обманутим при лікуванні від пандемії та епідемії

Як не стати жертвою насильницького злочину у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою домашнього насильства у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою крадіжки у період пандемії та епідемії

Як убезпечити себе від побутового пияцтва та алкоголізму у період пандемії та епідемії

Як уникнути корупційних ризиків суб’єктам підприємництва у період пандемії та епідемії

 

Інститут – інфопартнер на офіційних сайтах місцевих рад та / або держадміністрацій
(щодо поширення аналітичних довідок та пам’яток для населення)