Грантові проєкти – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Грантові проєкти

ПОТОЧНІ ПРОЄКТИ

Проєкт “Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії глорифікації збройної агресії рф в Україні”

Реєстраційний номер: 2022.01/0060

Грантодавець: Національний фонд досліджень України

Термін виконання: IІІ квартал 2023 р. – IV квартал 2024 р.

Виконавці: В. С. Батиргареєва,  Н. В. Нетеса, Д. П. Євтєєва,  А. М. Бабенко, М. В. Карчевський, А. В. Лапкін, К. А. Новікова, Д. О. Куковинець. 

Технічний супровід: О. І. Ткаченко.

Мета проєкту – на підставі з’ясування сутності, генези, наслідків, «зон» сприйняття населенням України явища глорифікації та з урахуванням зарубіжного й національного досвіду буде розроблено систему заходів з протидії глорифікації, які сприятимуть досягненню стану національної єдності, забезпечать дотримання принципу пропорційності між заходами репресії щодо колаборантів і соціальної підтримки населення українських територій та можуть слугувати орієнтиром для інших країн у їх протидії інформаційному впливу рф.

Матеріали проєкту

 

Проєкт “Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель

Реєстраційний номер: 2022.01/0204

Грантодавець: Національний фонд досліджень України

Термін виконання: IІІ квартал 2023 р. – IV квартал 2024 р.

Виконавці: В. М. Пашков, Ю. В. Орлов, А. М. Ященко, В. І. Павликівський, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна, О. В. Новіков, Д. І. Клепка. 

Технічний супровід: Ю. С. Лимаренко.

Мета проєкту – сприяти усебічному захисту прав людини, відбудові миру й сталого розвитку на засадах справедливої та ефективної системи юстиції у повоєнний період через розробку концепції перехідного правосуддя для України та теоретичної моделі механізму її реалізації.

Матеріали проєкту

 

ЗАВЕРШЕНІ ПРОЄКТИ

Проєкт “Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні”

Реєстраційний номер: 2020.01/0155

Грантодавець: Національний фонд досліджень України

Термін виконання: IV квартал 2020 р. – IV квартал 2021 р.

Виконавці: В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна.

Технічний супровід: Н. О. Ізотова, Д. О. Куковинець. 

Мета проєкту – визначити соціальні, правові, кримінологічні та інші негативні для України та українського суспільства наслідки від поширення різних пандемій та епідемій, розробити концепцію безпечного для громадян соціального та правового середовища, вільного від наслідків пандемій та епідемій.

Матеріали проєкту