В Інституті започатковано дискусійний клуб – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

В Інституті започатковано дискусійний клуб

29 травня 2019 року Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України у співпраці з ГО «Україна без тортур» провів дискусійний клуб «Запобігання катувань в практиці органів кримінальної юстиції».

У заході взяли участь представники обласної державної адміністрації, уповноваженого Верховної ради з прав людини, наковці Інституту та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та правозахисники.

Серед учасників розгорнулась предметна дискусія стосовно питання коли та ким виправдовуються катування, допустимість катування в Україні з огляду на сучасну ситуацію.

За результатами заходу буде видана збірка тез виступів учасників. Прийом тез здійснюється до 14 червня 2019 р. Збірник буде розповсюджуватись в електронному виді безкоштовно, бажаючі отримати друкований варіант сплачують 80 грн.

Тези виступів направити у форматі Word – назва файлу прізвище та ініціали автора (наприклад «Гук І.С. тези»). Вимоги до оформлення тез: обсяг – до 5 стор. формату A4; береги – 20 мм; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; посилання по тексту у квадратних дужках [1, c. 23] на електронну пошту організаційного комітету: conf.crim2016@gmail.com

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

К. А. Автухов, к. ю. н., с.н.с, старший науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ

Текст тез…[1, c. 23].