В Інституті пройшов черговий челендж бінарних занять – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

В Інституті пройшов черговий челендж бінарних занять
 

Проведення челенджу бінарних занять укорінюється в освітянському житті Інтституту. Формат таких лекцій та практичних занять передбачає участь двох викладачів та є цікавим і корисним  для здобувачів освіти. 

Цього разу фахівці установи проводили лекції та  семінари спільно з колегами з Інституту. За дисципліною «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку» було проведено практичне заняття на тему «Наукові концепції праворозуміння, значення нормативної (позитивістської) концепції праворозуміння у сучасній правовій системі України». В освітянській студії у тандемі працювали викладач курсу, д.ю.н., проф., директор Інституту Владислава Батиргареєва та запрошений фахівець у галузі наук кримінально-правового циклу, к.ю.н., вчений секретар Інституту Наталія Нетеса. Доповідачами були продемонстровані чудові презентації, які дозволяють якомога глибше поринути у світ непростих для розуміння явищ правової дійсності.  В атмосфері доброзичливості згадувалася історія не лише західної правової думки, а й доробок наших співвітчизників, зокрема, всесвітньо відомого науковця-юриста, педагога, ректора Чернівецького університету Євгена Ерліха. Під час обговорення для кращого розуміння складної наукової матерії були наведені вдалі приклади із сучасних реалій. 

К.ю.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи  Дарина Євтєєва на лекції обговорювала національний та зарубіжний досвід засад застосування інститутів призначення покарання та звільнення від покарання з к.ю.н., старшим науковим співробітником Інституту Катериною Новіковою (дисципліна «Доктринальні засади кримінально-правового регулювання»). На занятті розкриття теоретичних питань поєднувалося із аналізом яскравих прикладів із практики.

К.ю.н., старшим науковим співробітником відділу дослідження проблем  кримінального процесу та судоустрою Олексієм Марочкіним разом із к.ю.н., доцентом, науковим співробітником цього відділу, адвокатом Миколою Пашковським було спільно проведено лекцію “Особливості доказування під час судового провадження” за дисципліною “Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності“. Висвітлюючи матеріал, Микола Пашковський продемонстрував цікаві кейси зі своєї практичної діяльності.

У рамках дисципліни “Проблеми сучасної кримінології” відбулася бінарна лекція “Кримінологічна детермінація злочинності. Причини і умови окремого злочину”, яку провели завідувач відділу кримінологічних досліджень, к.ю.н., с.н.с. Максим Колодяжний та старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, к.ю.н., ст. дослідник Сабріє Шрамко. Зокрема, на практичних прикладах було виділено відмінності між причинами та умовами та окреслено їх роль у розробці заходів запобігання кримінальним правопорушенням.

Під час занять викладачі активно залучали аспірантів до дискусій та проводили інтерактиви, що було позитивно сприйнято слухачами. 

Наступний челендж бінарних занять очікується навесні.