Вітаємо з успішним захистом дисертації! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

 За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 17 вересня 2019 р. відбулося два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

      1) Гори Романа Михайловича «Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук Нетеса Наталія Володимирівна, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, вчений секретар.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Письменський Євген Олександрович, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, завідувач кафедри кримінальноправових дисциплін;

кандидат юридичних наук, доцент Лемешко Олександр Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, директор Полтавського юридичного інституту.

      2) Гурстієвої Юлії Олексіївни «Кримінологічна характеристика умисних вбивств із корисливих мотивів та запобігання їм» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Головкін Богдан Миколайович,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології та кримінальновиконавчого права.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент Шаблистий Володимир Вікторович, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології;

кандидат юридичних наук, професор Василевич Віталій Вацлавович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Дисертант Гора Роман Михайлович

Офіційний опонент д.ю.н., проф.  Письменський Євген Олександрович

Офіційний опонент к.ю.н., доц. Лемешко Олександр Миколайович

Дисертантка Гурстієва Юлія Олексіївна

Офіційний опонент д.ю.н., доц. Шаблистий Володимир Вікторович

Офіційний опонент к.ю.н., проф. Василевич Віталій Вацлавович