Вітаємо із зарахуванням! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо із зарахуванням!

За результатами вступної кампанії до аспірантури Інституту раді привітати зі вступом на перший рік навчання Я. О. Бабича, А. В. Балабана, Р. В. Біланчук, К. В. Вареник, М. С. Кисельову, Н. А. Коломієць, С. С. Малого, Є. В. Полях, В. В. Тітічка. З результатами конкурсного відбору на вступ до аспірантури можна ознайомитися тут

    Одинадцятого вересня зі вступниками було укладено угоди про підготовку аспіранта та призначено наукових керівників:

Бабичу Я. О. – доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Глинську Наталію Валеріївну;

Балабану А. В. – кандидата юридичних наук Шрамко Сабріє Сейтжеліївну;

Біланчук Р. В. – доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Голіну Володимира Васильовича;

Вареник К. В. – кандидата юридичних наук Євтєєву Дарину Петрівну;

Кисельовій М. С. – доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Батиргареєву Владиславу Станіславівну;

Коломієць Н. А. – доктора юридичних наук, професора Степанюка Анатолія Фомича;

Малому С. С. – кандидата юридичних наук Клепку Дар’ю Ігорівну;

Полях Є. В. – кандидата юридичних наук Калініну Аліну Владиславівну;

Тітічку В. В. – кандидата юридичних наук Клепку Дар’ю Ігорівну.

Бажаємо новим членам нашого колективу успішної кар’єри науковця!

 

Відповідальний секретар

Приймальної комісії

Аліна Калініна