Вітаємо колег із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо колег із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук!

Першого квітня 2021 року старший наукових співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, к.ю.н., доцент Сергій Подкопаєв успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 («Судоустрій; прокуратура та адвокатура») на тему “Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні“.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий консультант докторанта – д.ю.н., професор Москвич Лідія Миколаївна, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Офіційні опоненти:

  • д.ю.н., професор Бакаянова Нана Мезенівна, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, Заслужений юрист України;
  • д.ю.н., професор Руденко Микола Васильович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, професор кафедри конституційного права, Заслужений юрист України;
  • д.ю.н., професор Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права.

Колектив Інституту пишається науковими досягненнями своїх колег та вітає шановного Сергія Васильовича з успішним захистом докторської дисертації!