Вітаємо з успішним захистом дисертацій! За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 18 грудня 2018 р. відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо з успішним захистом дисертацій! За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 18 грудня 2018 р. відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

1) Курафєєва Віктора Володимировича «Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК України): аналіз складу злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Зінченко Ірина Олександрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедрикримінального права № 2.

Офіційні опоненти:

Ø Доктор юридичних наук, професор Савченко Андрій Володимирович, завідувач кафедри кримінального права, Національна академія внутрішніх справ.

Ø Кандидат юридичних наук, доцент Шинкарьов Юрій Вікторович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2) Рябченюк Юлію Володимирівну  «Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду»за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Самощенко Ігор Вікторович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 2.

Офіційні опоненти:

Ø Доктор юридичних наук, професор Письменський Євген Олександрович, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.

Ø Кандидат юридичних наук, доцент Шульга Андрій Михайлович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права і кримінології.