Вітаємо з успішним захистом дисертацій! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

Двадцять дев’ятого грудня 2021 року у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України відбулися фінальні засідання спеціалізованої вченої ради К 64.502.01.

Під час засідань проведено успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук двох аспірантів Інституту:

1) БАЙДАЛІНОВОЇ АЛІНИ ЮРІЇВНИ за темою «Запобігання професійній віктимізації»

Науковий керівник  – доктор юридичних наук, професор Батиргареєва Владислава Станіславівна, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Корнякова Тетяна Всеволодівна, завідувачка кафедри адміністративного та кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
  • кандидат юридичних наук, доцент Васильєв Андрій Анатолійович, професор кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

На фото: дисертантка А. Ю. Байдалінова з науковим керівником д.ю.н., проф. В. С. Батиргареєвою

2) СЕРГІЄВСЬКОГО СЕРГІЯ КОСТЯНТИНОВИЧА за темою «Кримінальна відповідальність за державну зраду»

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Гуторова Наталія Олександрівна, професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Храмцов Олександр Миколайович, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • кандидат юридичних наук, доцент Павленко Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

На фото: дисертант С. К. Сергієвський