Вітаємо з успішним захистом дисертацій! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

Днями на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України відбувся успішний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук В. В. Мокляка на тему “Протидія терористичній діяльності в Україні” та К. В. Шейка на тему “Запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виробництва і обігу алкогольних напоїв”. Дисертаційні роботи було підготовлено під науковим керівництвом д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Б. М. Головкіна.


Фото 1 (зліва направо): О. Г. Колб, А. М. Бабенко, Б. М. Головкін, В. В. Мокляк, Ю. В. Луценко, Ю. Б. Данильченко

Опонентами по дисертації В. В. Мокляка виступили д.ю.н., проф., декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ А. М. Бабенко та к.ю.н., доц., співробітник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Ю. В. Луценко.

Фото 2: дисертант К. В. Шейко

Опонентами по дисертації К. В. Шейка стали д.ю.н., проф., завідувач кафедри державної безпеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки О. Г. Колб та к.ю.н., доц., завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ В. Ф. Примаченко.

Фото 3: О. Г. Колб та В. Ф. Примаченко

Бажаємо дисертантам подальших успіхів у науковій кар’єрі!