Вітаємо з успішним захистом дисертації! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

 

 За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 22 жовтня 2019 р. відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

      1) Краснокутський Олександр Володимирович «Міжнародно-правові механізми забезпечення прав засуджених до позбавлення волі»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Романов Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти: 

доктор юридичних наук, професор Богатирьов Іван Григорович, Університет Державної фіскальної служби України, професор кафедри кримінального права та кримінології, заслужений діяч науки і техніки;

доктор юридичних наук, доцент Ніколаєнко Тетяна Богданівна, Національна академія Державної прикордонної служби України, доцент кафедри кримінального права та процесу.

Дисертант Краснокутський Олександр Володимирович

Офіційні опоненти д.ю.н., проф. Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., доц. Ніколаєнко Тетяна Богданівна