Відбулося засідання Вченої ради НДІ ВПЗ (16 листопада 2022 р.) – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулося засідання Вченої ради НДІ ВПЗ (16 листопада 2022 р.)

Шістнадцятого листопада 2022 р. в Інституті відбулося онлайн-засідання вченої ради, на якому заслухано наукову доповідь доктора юридичних наук, доцента, головного наукового співробітника відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Олександра Пащенка на тему «Кримінально-виконавча політика» чи «політика у сфері виконання кримінальних покарань»?» Наукова доповідь викликала жваву дискусію, в якій взяли участь д.ю.н., проф., акад. НАПрН України Вячеслав Борисов, д.ю.н., проф. Анатолій Степанюк, д.ю.н., проф. Людмила Демидова, д.ю.н, проф. Батиргареєва, д.ю.н. Михайло Шепітько та к.ю.н. Костянтин Автухов.

Так само на засіданні вченої ради виступив доктор юридичних наук, професор, Анатолій Степанюк, який доповів про результати роботи відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Окремим питанням порядку денного засідання став розгляд ініціативного законопроєкту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення спеціального досудового розслідування та обрання до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за її відсутності», що був презентований відділом дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою та після обговорення рекомендований вченою радою до спрямування до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. 

На порядку денному засідання вченої ради було розглянуто й питання аспірантури. Зокрема, затвердження тем дисертацій та утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» (спеціалізація 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) аспірантки Інституту Г.В. Бєсєди на тему «Судове контрольне провадження у досудовому розслідуванні» (науковий керівник д.ю.н., проф. Л. М. Лобойко).

Крім того, на засіданні вченої ради було обрано делегатів на з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання члена Вищої ради правосуддя, який відбудеться 16 грудня 2022 р. у м. Київ.