Освітянські студії з Катериною Новіковою: про стажування у провідному виші Польщі стипендіатки програми імені Лейна Кіркланда  – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Освітянські студії з Катериною Новіковою: про стажування у провідному виші Польщі стипендіатки програми імені Лейна Кіркланда 

 

Проведення освітянських студій для обміну досвідом із реалізації освітніх програм стало традицією Інститутської спільноти. Цього разу спікером заходу виступила кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту Катерина Новікова, яка проходить  стажування на кафедрі кримінального права Ягеллонського університету у м. Кракові в рамках польської стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда.

Катерина поділилася, як пройшла відбір до програми, як потрібно писати мотивувальний лист, наскільки складним є навчання іноземною мовою. Також вона розповіла про студентоцентризм та розвинену практику позааудиторного неформального спілкування в академічній спільноті польського університету. Окрему увагу Катерина приділила особливостям публікацій наукових статей за кордоном.

До заходу долучилися дирекція Інституту, аспіранти, наукові працівники, а також представники Одеського державного університету внутрішніх справ: професор університету, стейкхолдер освітньо-наукової програми Інституту Андрій Бабенко  та  завідувач докторантури та аспірантури Ірина Теслюк.

Після проведення заходу відбулося засідання аспірантського самовряування Інституту, яке провів Голова Сенату аспірантів Артур Бабич. На засіданні було обрано засупника голови Сенату – Марину Кисельову та секретаря Сенату – Євгенію Полях

Дарина Євтєєва