Відбулися зустрічі представників Інституту зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулися зустрічі представників Інституту зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Цього тижня представники Інституту – директор, д.ю.н. Владислава Батиргареєва, в.о заступника директора з наукової роботи, к.ю.н Дарина Євтєєва та інспектор з аспірантури, к.ю.н. Аліна Калініна – зустрічалися зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії: деканом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором юридичних наук, професором Тетяною Кагановською та головою Київського районного суду м. Харкова, кандидатом юридичних наук, доцентом Світланою Шаренко.

Тетяна Кагановська поділилася досвідом реалізації освітньої програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. Прорецензувавши програму Інституту, декан підкреслила, що в цілому вона відповідає вимогам чинного законодавства в галузі освіти. На реалізації освітньої програми позитивно позначається прийнята в установі низка локальних документів, зокрема, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, Положення про організацію освітнього процесу Інституту, Кодекс наукової етики, Положення про Комісію з наукової етики.

Водночас у зв’язку з тим, що кількість аспірантів Інституту, які навчаються на заочній формі навчання, переважає кількість тих, хто навчається на очній формі, а також ураховуючи напружену епідеміологічну ситуацію в державі, що може тривати невизначений час, було рекомендовано у подальшому розширити використання комунікативних можливостей Інтернет-простору під час проведення зі здобувачами аудиторних занять, наукових заходів, заліків, іспитів тощо.

На зустрічі зі Світланою Шаренко були обговорені традиції наступництва наукової думки, що існують в Інституті, а також питання розвитку наукових шкіл. Стейкхолдер відмітила, що викладання дисциплін здійснюється провідними науковцями установи, кваліфікація яких відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Інститут забезпечує здобувачів належними навчально-методичними матеріалами, а також має необхідні фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації освітньої програми. Меті освітньої програми відповідають програмні компетентності та програмні результати навчання. Реалізація освітньо-наукової програми дозволяє здійснювати якісну підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 «Право». Разом із тим на вдосконалення програми було рекомендовано вживати заходів із подальшого розвитку зворотного зв’язку з аспірантами, з’ясовувати їх задоволеність послугами, що надаються, враховувати їх побажання.

Після обговорення питань освітньої програми наші науковці провели бесіду з працівниками Київського районного суду з приводу вступної кампанії до аспірантури Інституту, в рамках якої прийом документів розпочнеться вже з 1 липня. При цьому було наголошено на можливості здобувачів поєднувати практичну діяльність із навчанням.