Відбулася робоча зустріч представників правничих наукових шкіл Харкова та Одеси

У стінах НЮУ імені Ярослава Мудрого відбулася зустріч фахівців наукових шкіл Харкова та Одеси у галузі кримінального права та кримінології, на якій були присутні академік НАН та НАПрН України, ректор НЮУ імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., проф. В. Я. Тацій, директор НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., с.н.с. В. С. Батиргареєва, академік НАПрН України, д.ю.н., проф., професор НЮУ імені Ярослава Мудрого та провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України Н. О. Гуторова, д.ю.н., доц., завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ А. М. Бабенко.

Учені дискутували про перспективи розвитку кримінологічної науки, у т.ч. регіональної кримінології. Під час бесіди А. М. Бабенко презентував харківським колегам книги Одеської правничої школи – монографію А. М. Бабенка «Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір»; монографію А. М. Бабенка, В. Я. Конопельського та І. М. Чекмарьової «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України», а також підручник із кримінології (А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко та ін., за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова), підготовлений науковцями установ Києва, Одеси, Чернігова та Фрайбургу (Німеччина).

Також учасники зустрічі обговорювали можливі напрями подальшої співпраці.

 

 

На сайті використано уривок з композиції angelo badalamenti

Офіційний веб-сайт © Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 1995-2019

Усі права на матеріали, що розміщені на сайті www.ivpz.kh.ua, охороняються відповідно до законодавства України.

Науково-дослідний інститут вивчення проблем. https://ivpz.kh.ua