Відбулася зустріч дирекції Інституту з прокурором Харківської області щодо якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулася зустріч дирекції Інституту з прокурором Харківської області щодо якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Важливим напрямом роботи Інституту є підготовка докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». Місією нашої установи є якісне надання освітніх послуг, що обумовлює проведення постійного моніторингу освітньо-наукової програми, зокрема через залучення зовнішніх стейкхолдерів (зацікавлених сторін, які мають легітимний інтерес у діяльності організації).

Сьогодні відбулася зустріч директора Інституту Владислави Батиргареєвої та в.о заступника директора з наукової роботи Дарини Євтєєвої з прокурором Харківської області, старшим радником юстиції Олександром Фільчаковим, який виступив стейкхолдером нашої освітньої програми.

Були обговорені позитивні сторони реалізації освітньої програми Інституту, зокрема, відмічено, що вона орієнтується на новітні наукові дослідження та нормативне забезпечення правового регулювання найбільш важливих суспільних відносин; до реалізації освітньої програми залучені досвідчені науковці, які відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності; навчальний план цілком узгоджується із завданнями освітньо-наукової програми. Водночас Олександр Фільчаков зауважив, що рекомендацією до вдосконалення освітньої програми може бути розширення практики залучення практичних працівників до організації освітнього процесу та проведення занять зі здобувачами.

У цілому ж стейкхолдер відмітив, що освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» в Інституті може бути рекомендована до використання.

Якість надання освітніх послуг в установі приваблює працівників Харківської обласної прокуратури, які вирішили здобувати науковий ступінь доктора філософії в стінах Інституту.