Відбулася зустріч директора Інституту Владислави Батиргареєвої з ректором НЮУ імені Ярослава Мудрого Анатолієм Гетьманом щодо обговорення освітньої програми – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулася зустріч директора Інституту Владислави Батиргареєвої з ректором НЮУ імені Ярослава Мудрого Анатолієм Гетьманом щодо обговорення освітньої програми

Інститут пов’язаний науковими, кадровими, освітніми та творчими зв’язками з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Так, Університет бере участь у реалізації освітньо-наукової програми Інституту , забезпечуючи такі освітні компоненти, як  філософія, іноземна мова, педагогічна практика. Окрім того, аспірантам Інституту надається можливість користування бібліотекою, гуртожитком, медичним пунктом, спортзалом Університету та ін. Для укріплення таких відносин між установами укладено договори про співпрацю (про створення спільного науково-освітнього центру, про наукове співробітництво у галузі підготовки фахівців вищої освіти, про надання освітніх послуг, про надання послуг з користування гуртожитком та медичним пунктом).

Для обговорення якості реалізації освітньо-наукової програми Інституту директор Владислава Батиргареєва зустрілася з ректором Університету, доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії правових наук України Анатолієм Гетьманом.

Ректор відзначив низку сильних сторін програми. Її реалізація переплетена з дослідженнями актуальних питань боротьби зі злочинністю, які проводяться в Інституті. Окрім того, до викладання залучені авторитетні вчені, які мають свої наукові школи. Також було відмічено позитивні тенденції в розвитку програми: налагоджену систему внутрішнього забезпечення її якості та зворотного зв’язку з аспірантами, креативність Інститутської команди в організації освітнього процесу, значну її активність у популяризації академічної доброчесності,  поступове введення нестандартних підходів у викладанні, здатніть задовольнити наукові інтереси здобувачів через  представлення дисциплін кримінально-правового циклу у вибірковій компоненті програми. Примітним є прагнення освітянської спільноти Інституту до самовдосконалення в реалізації Програми. Важливим кроком у цьому напрямі стало введення до Стратегії розвитку Інституту на 2021-2025 роки розділу, присвяченого розвитку освітньої діяльності.

Анатолій Гетьман підкреслив, що висока якість підготовки докторів філософії в Інституті зумовлює зацікавленість  Університету у працевлаштуванні таких кадрів. Випускники освітньо-наукової програми Інституту працюють в Університеті на кафедрах кримінального права № 1, кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, а також кафедрі кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту.

У підсумку було наголошено на важливості продовження та розширення співпраці між Інститутом та Університетом щодо підготовки докторів філософії.